Sökformulär

Kvalificerad Fastighetsmäklarassistent

Välkommen till Mäklarsamfundets utbildning till kvalificerad fastighetsmäklarassistent

- Av branschen, om branschen, för branschen

Nästa utbildning startar den 1 december 2016 och anmälningsblankett med pris och datum finns här!

Mäklarsamfundets utbildning till kvalificerad fastighetsmäklarassistent är ensam i sitt slag i Sverige
– kvalificerad fastighetsmäklarassistent är den enda utbildning som är anpassad specifikt för fastighetsmäklarbranschen
– den enda utbildning som både utvecklas och hålls av de som själva jobbar som fastighetsmäklare
– den enda heltäckande fastighetsmäklarassistentutbildningen - den motsvarar den tidigare fastighetsmäklarutbildningen innan den fick högskolestatus

Utbildningen Kvalificerad Fastighetsmäklarassistent gör dig till en kvalificerad assistent, som kan utföra de flesta arbetsuppgifterna i en fastighetsmäklartjänst. Mäklarsamfundets utbildning till kvalificerad fastighetsmäklarassistent är inte bara den enda på marknaden - den är dessutom en introduktion till hela branschen. Som elev möter du under seminarierna några av landets mest erfarna aktiva fastighetsmäklare och föreläsare.

Kvalificerad Fastighetsmäklarassistent - En komplett utbildning
En fastighetsmäklarassistent ska kunna ta hand om både de administrativa och praktiska rutinerna på ett fastighetsmäklarföretag. För att kunna vara ett stöd för fastighetsmäklaren behöver assistenten kunskaper om alla de moment som ingår i en fastighetsaffär - såväl juridiska, ekonomiska, byggtekniska som praktiska förmedlingsrutiner.

Mäklarsamfundets utbildning består av fyra delar, som ger kursdeltagarna precis de kunskaperna:

• Juridik - avtals-, fastighets- och familjerätt
• Ekonomi - beskattning, ekonomi, bostadsrätter
• Byggnadsteknik och fastighetsvärdering
• Fastighetsförmedling - förmedling, lagstiftning, etik

Varje ämne består av sex veckors självstudier med interaktivt inläsningsstöd via webben och avslutas med en obligatorisk tredagarsträff med föreläsningar och tentamen i Stockholm.

Kursupplägg: Litteratur med läsanvisningar, instuderingsfrågor, kontrolluppgifter samt personligt lösenord för tillgång till den interaktiva delen av utbildningen.
Inläsning sker på egen hand men med möjlighet till kontakt med övriga kursdeltagare, lärare och administration via utbildningssajt på webben. Här får kursdeltagaren även möjlighet att testa sina kunskaper och får ta del av nyheter, information och föra diskussioner med övriga kursdeltagare.

Utbildningen Kvalificerad Fastighetsmäklarassistent bedrivs genom självstudier (20 procent av en heltid) med webbaserad handledning under en sexveckorsperiod för varje kursmodul. Varje del avslutas med en träff i Stockholm. Hela utbildningen pågår i cirka sju månader.