Sökformulär

Begäran om utträde eller om du slutar arbeta som fastighetsmäklare

Begäran om utträde insändes skriftligen till Mäklarsamfundet, Box 1487, 171 28 Solna. Utträde ska begäras senast 31 december 2016 för att du inte ska bli betalningsskyldig för 2017.

2016 - Begäran om utträde (pdf).

2017 - Begäran om utträde (pdf) - senast 1 december 2017 för att inte bli betalningsskyldig för 2018.

Om du slutar arbeta som fastighetsmäklare måste du även ta kontakt med Fastighetsmäklarinspektionen, se www.fmi.se, och avregistrera dig.
För att inte tappa kontakten med branschen och Mäklarsamfundet kan du stanna kvar som passiv medlem (endast om du är avregistrerad hos FMI). Kontakta oss för mer information.