Sökformulär

onsdag, november 1, 2017

sön mån tis ons tors fre lör
29
30
31
1
2
3
4
 
 
 
 
 
 
 
5
6
7
8
9
10
11
 
 
 
Fastighetsbildning och arrende 11/08/2017 - 09:30 till 11/09/2017 - 17:00
 
 
 
 
 
12
13
14
15
16
17
18
 
 
 
 
11/16/2017 - 09:00 till 15:30
 
 
 
19
20
21
22
23
24
25
 
 
 
 
 
 
 
26
27
28
29
30
1
2
 
 
 
 
 
 
 
torsdag, november 16, 2017 - 09:00
Försäljning är en av det viktigaste delarna i ditt yrke. Under dagen gör vi en djupdykning i säljprocessens alla delar. Du kommer att utvecklas som säljare och målsättningen är att du ska öka både din hit rate och dina säljresultat.

Det är kundens upplevelse av dig som säljare som avgör om det är du som får uppdraget. Under dagen lägger vi stort fokus på intaget, där syftet är att du ska bli skickligare på att göra avslut, ta hem affären och få bra betalt.

Kursinnehåll
Intagsprocessen - steg för steg och avgörande mål
Behovsanalys – fånga kundens verkliga behov
Kundtyper – lär dig hantera olika typer av kunder
Förhandling – ta bättre betalt
Invändningar – behandling av kundens invändningar
Avslutsteknik – när ska du gå på avslut och på vilket sätt?

Kursledare - Tomas Edlund, Directa Svenska AB
Tomas är en uppskattad föreläsare, utbildare och coach för säljare och ledare. Han har personlig erfarenhet av framgångsrik, komplex försäljning i över 15 år, varav 10 lyckade år inom fastighetsbranschen, både som franchisetagare och fastighetsmäklare.

Tid: torsdag den 16 november i Stockholm
Pris för medlemmar: 3 450 kr + moms
Pris övriga: 7 950 kr + moms

Max 12 deltagare!

För anmälan, klicka här.

onsdag, november 8, 2017 - 09:30
En av grundkurserna för specialister inom området Jord- och Skogsbruksmäklare.

Kursledare:
Marianne Eriksson, lantmätare och Lars-Göran Svensson, L-G Lantbruksjuridik

Kursen behandlar fastighetsbildning främst med hänsyn till jord- och skogsbruksfastigheter såsom avstyckning, fastighetsreglering, samfälligheter, servitut. Därutöver frågor beträffande arrende, jakträtter och övriga nyttjanderätter t ex regler för upplåtelsetid, besittningsskydd, uppsägning, överlåtelserätt mm för de olika nyttjanderättsformerna.

Avsnittet om fastighetsbildning behandlar de allmänna lämplighetsvillkoren vid fastighetsbildning. I där med även de olika fastighetsbildningsåtgärderna avstyckning, klyvning, sammanläggning och fastighetsreglering.
I vilka situationer kan de olika åtgärderna användas och vad är det egentligen som sker? Dessutom belyses vad som händer med olika former av rättigheter såsom nyttjanderätter och arrenden vid de olika fastighetsbildningsåtgärderna. Även samfälligheter behandlas och på vilket sätt dessa kan bildas, ändras och upphävas.

Även bildande av gemensamhetsanläggningar tas upp. Här läggs tyngdpunkten på frågor som berör vägar t ex skyldighet att svara för kostnader och hur anläggningen ska skötas. Även förvaltningen såsom delägarförvaltning och föreningsförvaltning behandlas.

"Fastighetsbildning och arrende",  "Värdering och förmedling av gårdar" och "Skoglig grundkurs" är de kurser som ingår i grundutbildningen. Efter genomförda utbildningar erhåller du ett diplom samt blir sökbar som fastighetsmäklare med specialistkompetens inom jord- och skogsfastigheter.

Målgrupp: Du som har liten eller ingen erfarenhet av förmedling av jord- och skogskogsfastigheter.

Program och tider är preliminära - se fullständigt program.

Datum: 8-9 november 2017
Pris medlemmar: 5 200 kr + moms
Pris övriga: 6 300 kr + moms. I kurspriset ingår förtäring och kursdokumentation. Eventuell logi till kommer.
Plats: Stockholm

Sista anmälningsdag är den 13 oktober. 

För anmälan och detaljerad kursbeskrivning, klicka här.

torsdag, november 16, 2017 - 09:00