Sökformulär

Kretsar

Mäklarsamfundet på lokal nivå

Kretsarna är ideella föreningar av medlemmar i Mäklarsamfundet på lokal nivå. Den som är medlem i Mäklarsamfundet är även medlem i den geografiska krets där verksamheten bedrivs.

Västsvenska kretsen; Västra Götaland och Halland
Norrlandskretsen; Gävleborg, Dalarna, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland
Skånekretsen; Skåne
Småland/Blekingekretsen; Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Jönköping
Stockholmskretsen; Stockholm, Gotland och Uppsala
Mellansvenska kretsen; Södermanland, Östergötland, Värmland, Västmanland och Örebro

Kretsstadgar
I kretsstadgarna finns information om bland annat:
- Kretsstyrelsens uppgifter
- Kretsarnas årsmöten
- Vilka som har rösträtt
- Röstprocess vid Mäklarsamfundets årsmöte


Kretsstadgarna är enhetliga för samtliga kretsar inom Mäklarsamfundet och följer Mäklarsamfundets stadgar. Du finner stadgarna på respektive kretssida.

Kretsarnas målsättning
Kretsarnas målsättning beslutas på Mäklarsamfundets årsmöte varje år.