Corona och fastighetsmarknaden
Nyhet Bransch Medlem 1 april 2020

Skärpta rekommendationer med anledning av coronaviruset (covid-19)

Mäklarsamfundets rekommendationer till medlemmar med anledning av coronaviruset (covid-19)

Mot bakgrund av situationen med covid-19 tog Mäklarsamfundet i mitten av mars fram allmänna råd och rekommendationer till medlemmarna. Med anledning av spridningen av viruset i samhället med mer långtgående allmänna restriktioner har vi skärpt rekommendationerna. Vi uppmanar alla medlemmar att följa dem.

Följande är Mäklarsamfundets rekommendationer till våra medlemmar: 

 • Stanna hemma från arbetet och undvik att träffa andra om du känner dig sjuk (till exempel hosta, feber) och stanna hemma två dygn efter att du blivit helt frisk. 
 • Informera köpare och säljare om att de ej bör komma på visningar eller möten om de känner sig sjuka eller har varit sjuka de senaste två dygnen.
 • Hitta lösningar för visningar och möten som är anpassade efter situationen. Ta särskild hänsyn till äldre och personer som uppger att de tillhör riskgrupp.
 • Medverka inte till visningar med många besökare. Erbjud istället privata visningar eller visningar med begränsat antal besökare. 
 • Var extra noga med handhygien. 

Kan visningar genomföras som vanligt? 

Medverka inte till visningar med många besökare. Anpassa antal personer efter utrymme. Besökare bör kunna hålla en meters avstånd till varandra. Hitta lösningar som är anpassade efter situationen och säljares och köpares önskemål. Erbjud förslagsvis bokade, privata eller mindre visningar. Erbjud gärna visningar i flera tidslotter med begränsat antal personer vid varje tillfälle. Föreslå att anhöriga eller bekanta kan komma på visningen istället. Videovisningar kan också vara ett alternativ. 

 • Låt köpare anmäla sig till visningar. På så sätt kan du kontakta dem och diskutera alternativa tider/lösningar. Undvik visningar med väldigt mycket folk. 
 • Informera köpare, inför och i samband med visning, om att de ej bör komma på visningar om de känner sig sjuka eller om de har rest utomlands de senaste två veckorna. Försök erbjuda dem andra lösningar.
 • Ha inte visningar om du själv känner dig sjuk. Vänta två dygn att träffa andra efter att du blivit frisk.
 • Säkerställ att besökare ges möjlighet att tvätta händer på plats med tvål och vatten och/eller handsprit. Pappershanddukar och papperskorg bör finnas. Var noga med din egen handhygien.
 • Undvik att ta i hand.


Kan visning genomföras om säljaren är sjuk eller hör till riskgrupp? 

Vårt allmänna råd är att vara försiktig med kontakter med andra som känner sig sjuka. Om säljaren är sjuk bör du överväga att senarelägga intag och/eller visning. Diskutera med säljaren och försök hitta en bra lösning. Överväg noga hur du ska agera om säljaren en äldre person eller på annat sätt hör till en riskgrupp.

Kan möten och kontraktsskrivningar genomföras som vanligt? 

Tala med deltagarna inför varje möte. Be alla att visa hänsyn och ej komma om de känner sig sjuka. Undvik själv att träffa andra om du känner dig sjuk eller har rest. Ta särskilt hänsyn till äldre och personer som uppger att de tillhör riskgrupp. 

För kontraktsskrivningar finns alltid möjlighet för både köpare och säljare att lämna fullmakt till någon annan (undantaget dig som mäklare). Tänk på att den ska vara skriftlig och ange fastigheten eller bostadsrätten. Detsamma gäller vid tillträdet då köpebrevet ska undertecknas av parterna. Då är det även tillåtet för dig som mäklare att vara ombud för en av parterna, förutsatt att inga diskussioner kring köpet uppkommer, utan det bara är fråga om att kvittera köpeskillingen. Ta för vana att föreslå att parterna för säkerhets skull upprättar fullmakt  även om det för stunden inte förefaller behövligt.

Allmänt om hygien att tänka på

 • Tvätta händerna ofta. Smittämnen fastnar lätt på händerna och därför bör man tvätta sina händer ofta, med tvål och vatten och i minst 20 sekunder. Handsprit kan vara ett alternativ till handtvätt, och ska då handspriten innehålla minst 60 procent alkohol.
 • Hosta och nys i armvecket. Det här för att motverka att de små, små droppar som innehåller smittämnen som utsöndras när du nyser eller hostar ska spridas. Det är också rekommenderat att ha en pappersnäsduk till hands.
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun. 
 • Stanna hemma om du själv känner dig sjuk. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra. Undvik att träffa andra som har symtom på luftvägsinfektion.

Dessa rekommendationer kommer att uppdateras. Håll utkik för eventuella tillägg.