Konsumentinsikt – Bostadskonsumenternas vanligaste frågor

Mäklarsamfundets kundvägledare tar varje år emot över 3 500 samtal från Sveriges bostadskonsumenter. Det ger ett omfattande underlag som visar vilka frågor som är vanligast i samband med bostadsaffären. Det ger också en fingervisning om marknadsläget. Under 2018 handlade de vanligaste frågorna om fel och brister, avtalsinnehåll och mäklarens ansvar i förmedlingstjänsten.

2019-03-15ki_2019_1.jpg

–    De flesta gör bara ett fåtal bostadsaffärer under hela livet. Kunskapen om vad som gäller och vad fastighetsmäklartjänsten innehåller eller inte är därmed inte alltid helt uppdaterad. Där kommer Mäklarsamfundets kundvägledare in i bilden. Mitt jobb består till stor del i att lyssna på konsumenterna och i samband med det ge vägledning och förklara vad som gäller, säger Magnus Bäckström, kundvägledare på Mäklarsamfundet. 

Frågor om fel och brister i bostaden stod för över hälften (65 %) av alla samtal till kundvägledarna under 2018. Vanligast är frågor om vitvaror som gått sönder kort efter tillträdet, brister i våtrum samt byggnadstekniska fel och brister. Köparen undrar vem som bär ansvar för felet och till vem reklamation kan ske. 

Frågor som rör avtalsinnehåll stod för 15 procent av alla samtal. Frågor om återgång och hävning av köp var vanlig under 2018.Det handlar om köpare som inte kan betala den nya bostaden på tillträdesdagen. En vanlig orsak är att köparen inte kunnat sälja sin befintliga bostad för ett tillräckligt pris och att banken då inte betalar ut lån för den nya bostaden.  

Den tredje vanligaste kategorin av frågor gäller mäklarens ansvar i förmedlingsarbetet, som stod för 7 procent av alla frågor. Jämfört med 2017 har andelen frågor om mäklarens ansvar minskat med 3 procentenheter. Den vanligaste frågan i kategorin är om mäklaren har något ansvar att undersöka skick eller för fel och brister i bostaden. Det förekommer också att konsumenter förväntar sig att mäklaren ska reda ut tvister mellan köpare och säljare. Det är dock förbjudet enligt lag. Mäklaren ska vara en oberoende mellanman och får inte föra varken köparens eller säljarens talan i något ärende eller uttala sig om rätt och fel. Detta får kundvägledarna ofta förklara. 

Ta del av hela rapporten här!

För mer information, kontakta:
Joakim Lusensky, Analys- och kommunikationschef 
joakim.lusensky@maklarsamfundet.se 
073-380 72 12