WTW

Försäkringar för dig som är medlem i Mäklarsamfundet.

Mäklarsamfundets försäkringsprogram
Mäklarsamfundets försäkringsprogram innehåller skräddarsydda försäkringslösningar speciellt framtagna för dig som fastighetsmäklare och för din verksamhet.

Grundpaketet
I Mäklarsamfundets grundpaket finns en ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada såsom gällande fastighetsmäklarlag föreskriver. Försäkringen har även ett högre försäkringsbelopp än vad fastighetsmäklarlagen kräver.

Det finns även ett antal förmånliga valbara tilläggsförsäkringar till grundförsäkringen.

Kontorsförsäkring
Mäklarsamfundets kontorsförsäkring bas är anpassad till den verksamhet ett fastighetsmäklarkontor bedriver. Utöver basomfattningen finns det möjlighet att välja tillägg och ytterligare anpassningar.

Mer information om de olika försäkringarna hittar du i Mäklarsamfundets försäkringsprogram 2023.

willis_uppdaga_fastighet.jpg UPPDAGA | UPPDAGA MER | UPPDAGA MEST – Dolda felförsäkringar för fastigheter
Dolda fel är fel som finns i en fastighet redan när du köper den, men som du rimligen inte kan upptäcka vid en besiktning eller förvänta dig utifrån fastighetens ålder och konstruktion. 

Både säljare och köpare har nytta av en dolda felförsäkring

Säljaren har ansvar i hela tio år för dolda fel som upptäcks efter att den nye ägaren har flyttat in. Alltså är det bra för säljaren att ha en dolda felförsäkring.

Köparen har undersökningsplikt av fastigheten. Skulle ett dolt fel uppdagas efter tillträdet har köparen nytta av att säljaren tecknat en dolda felförsäkring eftersom köparen då har möjlighet att få ersättning ur försäkringen även om säljaren, eller dödsboet, inte har pengar. 


willis_uppdaga_br.jpgUPPDAGA BORÄTT – Försäkring för fel i bostadsrätt
Säljaren har ansvar för ett dolt fel i två år och försäkringen upphör den dag som infaller två år från dagen för köparens tillträde till bostadsrättslägenheten.

Försäkringen för fel i bostadsrätt täcker köparens rätt att få prisavdrag eller ersättning för avhjälpande av felet och skadestånd.

Läs mer om dolda fel och dolda felförsäkringar på www.doldafel.se.
 

 

WTW (NASDAQ: WLTW) är ett ledande globalt försäkringsförmedlings-, teknik- och konsultbolag. Med rötter tillbaka till 1828 har WTW 45 000 anställda i mer än 140 länder och marknader.

Vi utformar och levererar råd och tekniklösningar som optimerar hantering av kapital, sak- och personrelaterade risker, anställningsförmåner, ersättning och övrigt humankapital. Vi är ett globalt företag som genom lokal närvaro och expertis kan erbjuda skräddarsydda lösningar anpassade till lokala trender, marknader och lagstiftning. Genom kompetens, professionalism, engagemang och kundfokus hjälper vi kunder runt om i världen att vända risk till tillväxtmöjligheter.

I Sverige inleddes verksamheten 1978 och idag är vi en av landets ledande rådgivare inom ersättningsrelaterade områden, pensioner och vidare förmåner, aktuariella tjänster (liv och sak), samt risk- och försäkringsförmedling inom skadeförsäkringsområdet. Vi är cirka 200 medarbetare i Stockholm (HK), Göteborg och Malmö.

Välkommen att läsa mer på www.wtwco.com

Skapad 31 oktober 2018
Uppdaterad 31 oktober 2022