Willis Towers Watson

Försäkringar för dig som är medlem i Mäklarsamfundet.

Mäklarsamfundets försäkringsprogram
Mäklarsamfundets försäkringsprogram innehåller skräddarsydda försäkringslösningar speciellt framtagna för dig som fastighetsmäklare och för din verksamhet.

Grundpaketet
I Mäklarsamfundets grundpaket finns en ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada såsom gällande fastighetsmäklarlag föreskriver. Försäkringen har även ett högre försäkringsbelopp än vad fastighetsmäklarlagen kräver.

Det finns även ett antal förmånliga valbara tilläggsförsäkringar till grundförsäkringen.

Kontorsförsäkring
Mäklarsamfundets kontorsförsäkring bas är anpassad till den verksamhet ett fastighetsmäklarkontor bedriver. Utöver basomfattningen finns det möjlighet att välja tillägg och ytterligare anpassningar.

Mer information om de olika försäkringarna hittar du i Mäklarsamfundets försäkringsprogram 2019.

willis_uppdaga_fastighet.jpgUPPDAGA | UPPDAGA MER | UPPDAGA MEST – Dolda felförsäkringar för fastigheter
Dolda fel är fel som finns i en fastighet redan när du köper den, men som du rimligen inte kan upptäcka vid en besiktning eller förvänta dig utifrån fastighetens ålder och konstruktion. 

Både säljare och köpare har nytta av en dolda felförsäkring

Säljaren har ansvar i hela tio år för dolda fel som upptäcks efter att den nye ägaren har flyttat in. Alltså är det bra för säljaren att ha en dolda felförsäkring.

Köparen har undersökningsplikt av fastigheten. Skulle ett dolt fel uppdagas efter tillträdet har köparen nytta av att säljaren tecknat en dolda felförsäkring eftersom köparen då har möjlighet att få ersättning ur försäkringen även om säljaren, eller dödsboet, inte har pengar. 


willis_uppdaga_br.jpgUPPDAGA BORÄTT – Dolda felförsäkring för bostadsrätter
Säljaren har ansvar för ett dolt fel i två år och försäkringen upphör den dag som infaller två år från dagen för köparens tillträde till bostadsrättslägenheten.

Dolda felförsäkringen täcker köparens rätt att få prisavdrag eller ersättning för avhjälpande av felet och skadestånd.

Läs mer om dolda fel och dolda felförsäkringar på www.doldafel.se.
 

 

Willis Towers Watson är ett ledande globalt försäkringsförmedlings-, teknik- och konsultbolag. Med rötter tillbaka till 1828 verkar Willis Towers Watson idag på samtliga kontinenter med mer än 39 000 anställda i 120 länder. Vi utformar och levererar råd och tekniklösningar som optimerar hantering av kapital, sak- och personrelaterade risker, anställningsförmåner, belöning och övrigt humankapital. Vi har erfarenhet från alla branschsegment och verksamhetsområden – över hela världen. I Sverige inleddes verksamheten 1979 och idag är vi en av landets ledande rådgivare inom ersättningsrelaterade områden, pensioner och vidare förmåner, aktuariella tjänster (liv och sak), samt risk- och försäkringsförmedling inom sakförsäkringsområdet. Verksamheten finns på fyra orter – Stockholm (huvudkontor), Göteborg, Malmö och Karlstad - med totalt ca 185 medarbetare. Willis Towers Watson är dessutom tillsammans med Max Matthiessen, en av Nordens största livförsäkringsförmedlare.