Nyhet Medlem 1 februari 2018

Branschriktlinjer för GDPR på gång!

Undrar du som är fastighetsmäklare vad som kommer att gälla och vad som behöver göras för att uppfylla kraven i Dataskyddsförordningen, GDPR, som börjar tillämpas den 25 maj i år? Då är du nog inte ensam.

<< Tillbaka till nyhetsbrevet

Det är omfattande förändringar med fokus på den personliga integriteten och hanteringen av personuppgifter som då inträder. Mäklarsamfundet har tillsammans med Fastighetsmäklarförbundet FMF anlitat advokatbyrån DLA Piper som är bland Sveriges mest framstående personuppgiftsexperter för att ta fram branschgemensam information och vägledning anpassad för fastighetsmäklarföretag och dess medarbetare. Arbetet pågår för fullt och vi räknar med att kunna börja sprida materialet till medlemmarna under april månad.

– Det informationspaket som vi nu låter arbeta fram är tänkt att kombinera övergripande och lättillgänglig information med branschanpassad vägledning som även knyter an till den formella regleringen i GDPR. Det kommer att utgöra ett stöd och vägledning när man ska gripa sig an den omställning som står för dörren. Mäklarsamfundet kan bistå med vägledning och information, men i slutändan kommer mäklarföretag och mäklare behöva göra ett eget arbete utifrån de egna förutsättningarna. Vår ambition är att materialet ska nå ut så brett som möjligt i medlemsledet och att det ska fungera som både informationsbank och karta för de som ska inleda eller redan har inlett omställningsresan, säger Mäklarsamfundets chefsjurist Jonas Anderberg.

Det branschgemensamma informationspaketet kommer översiktligt innehålla:

En ”livscykel” över förmedlingsuppdraget som kopplar korta informationstexter till de personuppgiftsfrågor som dyker upp i förmedlingsuppdragets olika faser och moment, där det även löpande kommer finnas hänvisningar/länkar till ett fördjupat och juridiskt strukturerat dokument med tillämpliga regler i dataskyddsförordningen, men även

- ett ”gallringsdokument” för typbehandlingar i fastighetsmäklarverksamhet

- ett dokument med vägledning kring den informationsskyldighet som föreskrivs

- ett dokument med vägledning kring utformning av personuppgiftsbiträdesavtal

Mäklarsamfundet

Skapad 1 februari 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
GDPR