Påverkansstrategi

Syftet med den strategiska påverkansplanen är att säkerställa att Mäklarsamfundets påverkan på den politik, den lagstiftning och de delar av samhällsdebatten som direkt eller indirekt påverkar fastighetsmäklares vardag och affärsmöjligheter sker strategiskt och långsiktigt. Potentialen för att få genomslag och vara lyckosam i påverkansarbetet är stor eftersom många politikområden och regelverk skär igenom bostadsmarknaden, som är fastighetsmäklarnas hemmaplan. För att lyckas ställs dock höga krav på planering, långsiktighet och genomtänkta strategiska avväganden. Ingen kan göra allt – men alla kan göra något. Lyckosamt påverkansarbete tar tid och kräver uthållighet.

Mäklarsamfundets påverkansstrategi