Nordic Housing Insight

Nordic Housing Insight är ett briefing paper från Mäklarsamfundet som släpps kvartalsvis. Här redovisas resultaten från undersökningar där fastighetsmäklare i Sverige, Norge och Danmark har bedömt vad som påverkar den nordiska bostadsmarknaden kommande kvartal.

Fastighetsmäklare från Sverige, Norge och Danmark gör olika bedömningar i vad som kommer påverka respektive lands bostadsmarknad under det tredje kvartalet.

  • I Sverige bedömer majoriteten av mäklarna att faktorerna lågt utbud, bankernas restriktiva utlåning och media kommer få stor påverkan på bostadsmarknaden.
  • Faktorerna bankernas restriktiva utlåning och media bedöms även få stor påverkan på den norska bostadsmarknaden. De norska mäklarna bedömer även att stort utbud kommer få stor påverkan.
  • I Danmark bedömer en stor andel av fastighetsmäklarna att räntan kommer ha stor påverkan på både småhus- och bostadsrättsmarknaden. Andra faktorer som kommer påverka den danska bostadsmarknaden i hög grad är optimismen gällande den egna ekonomin, arbetsmarknaden, lågt utbud och media.

Läs hela Nordic Housing Insight här.

För ytterligare information kontakta:
Joakim Lusensky, Analys- och kommunikationschef, Mäklarsamfundet, 073-380 72 12.
 

Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning där fastighetsmäklare i de nordiska länderna bedömer utvecklingen på bostadsmarknaden. Den här undersökningen bedömer det tredje kvartalet 2017, juli till och med september. Sammanlagt har 1465 fastighetsmäklare besvarat frågor i Sverige, Norge och Danmark.


Sidan uppdaterad 2017-08-31