Fakta & Nyckeltal 2020 - Fastighetsmäklarbranschen i siffror

Mäklarsamfundets årliga branschrapport Fakta & Nyckeltal innehåller fakta och statistik om den svenska fastighetsmäklarbranschen. Där finns uppgifter om fastighetsmäklares inkomst, köns- och åldersfördelning, erfarenhet och utbildningsbakgrund och mycket mer.

Fakta och nyckeltal 2020I 2020 års branschrapport framgår att  59 procent av fastighetsmäklarna har provisionsbaserad inkomst och 25 procent har fast lön. Ju yngre mäklare desto högre grad av provision. Bland mäklare som varit verksamma 0-3 år har 82 procent provisionslön. Motsvarande andel för de som varit verksamma 4-10 år är 62 procent. Andelen kvinnliga mäklare har ökat under lång tid, men könsfördelningen tycks ha nått en platå sedan cirka fem år bakåt i tiden. 2007 bestod mäklarkåren av 39 procent kvinnor och 61 procent män. Idag är 54 procent av fastighetsmäklarna män och 46 procent kvinnor. I åldersgruppen under 30 år är kvinnorna däremot i majoritet med 56 procent. 39 procent av fastighetsmäklarna tjänar mellan 300 000 – 500 000 kr per år. 34 procent av kvinnorna tjänar mellan 500 000 – 1 000 000 kr per år, att jämföra med 40 procent av männen.

Läs rapporten här.

För ytterligare information kontakta:
Joakim Lusensky, Analys- och kommunikationschef
joakim.lusensky@maklarsamfundet.se, 073-380 72 12.

Sidan publicerad: 2020-12-30