Maja Ljeljak

0709781918

maja.ljeljak@maklarhuset.se

  • Förmedlar bostadsrätter
  • Förmedlar fastigheter
  • Förmedlar svenska fastigheter till utländska köpare
  • Förmedlar tomter
  • Nyproduktion
  • Värdering
Maja Ljeljak