Swedbank Kommersiella Fastigheter

Linodlarvägen 14
35241 Växjö

Tel: +46702115155

www.swedbankkf.se