Bostad&Fastighet Paul Bondesson AB

Nosabyvägen 294 B
29144 Kristianstad

Tel: 0708118113

bofabrik@hotmail.com