Värdering och förmedling av gårdar

2019-04-03 10:00
till
2019-04-04 16:00
Herrljunga

En av tre grundkurser för specialister inom området Jord och Skog.

Utbildare: Rolf Lundin och Therese Häggsjö, skogs- och lantbruksmäklare

Kursen visar både teoretiskt och praktiskt på faktorer som bestämmer värdet på lantbruksfastigheter. Du får en teoretisk genomgång av de begrepp och faktorer som påverkar en gårds värde. Därefter gör vi ett besök på en gård där du praktiskt får tillämpa dina nya kunskaper genom diskussion och räkneövningar. Avslutningsvis sker en genomgång av förmedlingsprocessen för gårdar, från intag, objektbeskrivning, marknadsföring, kontraktsskrivning och avslut.

Vi bor på Hotell Herrljunga.

Kursen börjar dag 1 klockan 10.00 med kaffe från 09.30 och avslutas dag 2 ca 16.00.

"Värdering och förmedling av gårdar", "Fastighetsbildning och arrende",   och "Skoglig grundkurs" är de kurser som ingår i grundutbildningen. Efter genomförda utbildningar erhåller du ett diplom och du som är medlem blir sökbar som fastighetsmäklare med specialistkompetens inom jord- och skogsfastigheter.

Målgrupp: Kursen är en grundkurs för dig som har liten eller ingen erfarenhet av förmedling av jord- och skogsfastigheter.

Prel pris medlemmar: 6 900 kr + moms
Prel pris övriga: 8 200 kr + moms
I kurspriset ingår helpension i enkelrum på Hotell Herrljunga samt kursdokumentation.

Anmälan

Tillbaka till Kalender