Skoglig grundkurs

2019-09-18 10:00
till
2019-09-19 17:00
Filipstad

En av tre grundkurser för specialister inom området Jord och Skog.

Under två dagar kommer du få grundläggande kunskaper och en god insikt i vad det innebär att äga och förvalta skog med den gröna skogsbruksplanen som utgångspunkt.
Genom teoretiska och praktiska moment får du en inblick i skogsproduktion och miljöhänsyn samt kännedom om begrepp och kostnader med mera. Under kursen tas också frågor upp om försäljningsformer för virke, skogens sociala värden, skoglig historik, skogspolitik. En stor del av kursen är förlagd i skogen.

OBS! Mobiltäckningen är mycket begränsat förutom för Telia. WiFi fungerar dock utmärkt.

"Fastighetsbildning och arrende",  "Värdering och förmedling av gårdar" och "Skoglig grundkurs" är de kurser som ingår i grundutbildningen. Efter genomförda utbildningar erhåller du ett diplom och du som är medlem blir sökbar som fastighetsmäklare med specialistkompetens inom jord- och skogsfastigheter. 

Målgrupp: Du som har liten eller ingen tidigare erfarenhet av förmedling av jord- och skogsbruksfastigheter.

Kursen startar 10.00 dag 1 och avslutas ca 17.00 dag två. Kaffe serveras från 09.30. dag 1.
Plats: Gammelkroppa Skogsskola, Filipstad

Pris medlemmar: 6 900 kr + moms
Pris övriga: 8 200 kr + moms
Helpension i enkelrum ingår i priset.

Anmälan

Tillbaka till Kalender