Juridik för storhusmäklare

2019-05-14 10:00
till
2019-05-15 16:00
Stockholm

En av tre grundkurser inom området för kommersiella fastigheter.

Utbildare: Anders Dahlquist Sjöberg, jur  Dr. Mats Sjöquist förbundsjurist Mäklarsamfundet.

Ur innehållet:
Mäklarrollen vid kommersiella förmedlingsuppdrag - mäklarlagen, ansvar, förpliktelser och avtalsmässiga möjligheter.
Uppdraget – utformning av avtal, speciellt avseende ansvarsbegränsningar, uppdragsbeskrivning samt ersättningsreglering.
Transaktionsprocessen - aktiviteter & flödet, IM, NDA/LOI, DD, Signing och Closing.
Transaktionsmodell - direktförsäljning eller paketering?, Betalningsmodellen
Due Dilligence - vilka uppgifter behövs? belastningar, rättigheter, analys och hantering
Analys av hyresavtal - analys av speciella avtalsregleringar och utformningar av kommersiella hyresavtal avseende effekt och hantering.
Transaktionsdokumentation – NDA, LOI, TERM SHEET, HEAD OF TERMS
Kontraktsutformning -  DRAFT av SPAklausuler utifrån givna regleringsbehov och exempeldokument.

Medtag egen dator.

Målgrupp: Kursen är en grundkurs för dig som har liten eller ingen tidigare erfarenhet av förmedling av kommersiella fastigheter.

Prel pris medlemmar: 5 200 kr + moms
Prel pris övriga: 6 300 kr + moms
I kurspriset ingår kursdokumentation och förtäring under dagtid.
Kostnad för eventuell logi tillkommer.
 
Tid: Dag ett börjar kl. 09.30 med kaffe och kursen startar 10.00 och avslutas ca kl. 16.00 dag två.
Plats: Mäklarsamfundet, Solna.

Detta är en av tre grundkurser inom området för kommersiella fastigheter (flerbostadshus, kontors- och butiksfastigheter mm). De övriga är ”Ekonomi för storhusmäklare” och ”Analys och värdering av kommersiella fastigheter”.  Efter genomförda utbildningar erhåller du ett diplom samt blir sökbar som fastighetsmäklare med specialistkompetens inom kommersiella fastigheter.

Anmälan

Tillbaka till Kalender