Förmedling av nyproduktion

2019-11-13 09:30
till
16:30
Solna

Utbildare: Niklas Rollgard, förbundsjurist Mäklarsamfundet

Förmiddagen ägnas åt bostadsrätter och eftermiddagen åt småhus. Kursen riktar sig till fastighetsmäklare som förmedlar nyproduktion och kommer att behandla de särskilda frågeställningar som kommer upp vid sådan förmedling.

Kursen startar 09.30 och avslutas ca 16.30, kaffe serveras från 09.00.

Pris medlemmar: 3 500 kr + moms
Pris övriga: 4 200 kr + moms
I kurspriset ingår förtäring och kursdokumentation.

Anmälan

Tillbaka till Kalender