Ekonomi för storhusmäklare

2021-10-27 09:30
till
2021-10-28 16:00
Digitalt

En av tre grundkurser inom området för kommersiella fastigheter (flerbostadshus, kontors- och butiksfastigheter mm).

Utbildare: Bo Nordlund, teknologie doktor, Royne Scheiss , skatt- och momsexpert

Kursen behandlar de grunder för redovisning, räkenskapsanalys, beskattningsfrågor och moms som rör kommersiella fastigheter. Kursdagarna består av både föreläsningar och gruppövningar och syftar till att ge deltagaren teoretiska och praktiska verktyg för att göra korrekt bedömning av ekonomiska frågor i samband med förmedling av kommersiella fastigheter.

Läs mer

Tillbaka till Kalender