Ekonomi för storhusmäklare

2019-05-22 10:00
till
2019-05-23 16:00
Stockholm

En av tre grundkurser inom området för kommersiella fastigheter.

Utbildare: Bo Nordlund, teknologie doktor; Martin Mörman och Anders Carls KPMG

Kursen behandlar de grunder för redovisning, räkenskapsanalys, beskattningsfrågor och moms som rör kommersiella fastigheter. Kursdagarna består av både föreläsningar och gruppövningar och syftar till att ge deltagaren teoretiska och praktiska verktyg för att göra korrekt bedömning av ekonomiska frågor i samband med förmedling av kommersiella fastigheter.

Målgrupp: Du som har liten eller ingen erfarenhet av förmedling av kommersiella fastigheter.

Pris för medlemmar: 6 400 kr + moms
Pris övriga: 7 700 kr + moms
I kurspriset ingår kursdokumentation och förtäring under dagtid.
Kostnad för eventuell logi tillkommer.

Tid: Dag ett börjar kl. 09.30 med kaffe och kursen startar 10.00 och avslutas ca kl. 16.00 dag två.
Plats: Mäklarsamfundets lokaler i Solna

Detta är en av tre grundkurser inom området för kommersiella fastigheter (flerbostadshus, kontors- och butiksfastigheter mm). De övriga är ”Juridik för storhusmäklare” och ”Analys och värdering av kommersiella fastigheter”. Efter genomförda utbildningar erhåller du ett diplom samt blir sökbar som fastighetsmäklare med specialistkompetens inom kommersiella fastigheter.

Anmälan

Tillbaka till Kalender