Analys och värdering av kommersiella fastigheter

2019-10-15 09:30
till
2019-10-16 16:00
Stockholm

En av tre grundkurser inom området för kommersiella fastigheter.

Ekonomisk analys och värdering av flerbostads- och kommersiella fastigheter

Utbildare: Bo Nordlund, BREC och Martin Levin transaktion- och strategisk rådgivning NAI Svefa 

Kursen syftar till att ge insikt i fastighetsekonomiska begrepp, värdeteorier och tillämpade värderingsmetoder (ortspris- och kassaflödesmetoder), hyres- och fastighetsmarknadsanalyser samt tolkning och utvärdering av värdeutlåtanden. Värderingsfrågor i samband med förmedling, belåning och årsredovisningar i fastighetsbolag behandlas också.

I kursen ingår en praktiskt tillämpad värdering av en kommersiell fastighet med hjälp av både ortsprismetod och tillhandahållen datorbaserad avkastningskalkylmodell (cash-flow modell).

Medtag egen dator.

Målgrupp: Du som förmedlar eller avser att förmedla flerbostads- och/eller kommersiella fastigheter och saknar eller har begränsad erfarenhet av värdering av sådana fastigheter.

Plats: Mäklarsamfundet i Solna

Detta är en av tre grundkurser inom området för kommersiella fastigheter (flerbostadshus, kontors- och butiksfastigheter mm). De övriga är ”Ekonomi för storhusmäklare” och ”Juridik för storhusmäklare”. Efter genomförda utbildningar erhåller du ett diplom samt blir sökbar som fastighetsmäklare med specialistkompetens inom kommersiella fastigheter.

Pris medlemmar: 8 200 kr + moms
Pris övriga: 9 800 kr + moms
I kurspriset ingår förtäring och kursdokumentation. Eventuell logi tillkommer.

Mäklarsamfundets samarbetspartner erbjuder dig rabatt på Nordic Choice Hotell.

Anmälan

Tillbaka till Kalender