Fastighetsmäklarlagen

Fastighetsmäklarlagen (2011:666) från 2011 är den lag som fastighetsmäklare ska följa när det gäller uppdrag från den 1 juli 2011.

Fastighetsmäklarförordningen (2011:668) beskriver vad du måste uppfylla i fråga om registrering, avgifter, utbildning och försäkring för att kunna arbeta som fastighetsmäklare. Förordningen trädde i kraft den 1 juli 2011. Läs mer på Fastighetsmäklarinspektionens webbplats www.fmi.se under rubriken Regler.