Fastighetsmäklarlagen

Fastighetsmäklarlagen (2021:516) är den lag som fastighetsmäklare ska följa när det gäller uppdrag från den 1 juli 2021.

Fastighetsmäklarförordningen (2021:518) beskriver vad du måste uppfylla i fråga om registrering, avgifter, utbildning och försäkring för att kunna arbeta som fastighetsmäklare. Förordningen trädde i kraft den 1 juli 2021. Läs mer på Fastighetsmäklarinspektionens webbplats www.fmi.se under rubriken Regler.