Mäklarsamfundets årsmöte 2023

Mäklarsamfundets ordinarie årsmöte 2023 äger rum den 25 maj på Hotel At Six, Brunkebergstorg 6, Stockholm.

Länk till anmälan


Viktiga datum

10 april

Sista propositionsdag

25 april

Sista motionsdag

25 april

Sista dag för skrivelse med förslag till ny ledamot i valkommittén (ska innehålla namn och kort presentation av den eller de som föreslås samt vara daterad och undertecknad av ingivaren med läsbart namnförtydligande)

  5 maj

Sista dag att anmäla delegater (Inkludera även lämpligt antal reserver och kontrollera att alla som anmäls har möjlighet att delta på årsmötet)

11 maj

Sista dag för utskick av komplett årsmöteshandling

11 maj

Sista dag att anmäla uttag av egen röst

25 maj

Årsmöte

 

Skapad 24 februari 2023
Uppdaterad 28 mars 2023