Sökformulär

Webinarium Fällor och Fel

Föreläsare: Fredrik Aldmo, förbundsjurist Mäklarsamfundet.

I vår dagliga verksamhet ger vi råd och stöd till fastighetsmäklare runt om i landet, det man ringer om är emellertid inte alltid det man varnas för, eller får betala skadestånd för.

Webinariet bygger på genomgång av fastighetsmäklarinspektionens praxis, samt praxis från Allmänna reklamationsnämnden och allmän domstol, även sådana skadeärenden som aldrig prövats i domstol kommer att beröras.

Denna praxis kommer att jämföras med de vanligaste rådgivningsärendena. Frågor som kommer att beröras är ID-kontroll, journalföring, upplysningsplikten, överlåtelse från dödsbon m.m.

Pris för medlemmar 500 kr + moms
Pris övriga 600 kr + moms

Så funkar det
Du deltar i utbildningen via dator eller mobil. Alla som anmäler sig kommer att få ett mejl med en länk till webbsändningen ett par dagar före webinariet. Webinariet sänds live men kommer  att spelas in och finnas tillgängligt för kursdeltagarna på Mäklarakademin under två månader.

För anmälan, klicka här.

Datum: 
fredag, maj 19, 2017 - 09:30 till 11:00