Sökformulär

Viktigt att tänka på vid husköp

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


2015-06-25

I förra Nyhetsbrevet rapporterade jag om hur konsumenter listar de viktigaste egenskaperna som de anser att en mäklare ska ha. Den här gången vill jag dela med mig av ett svar på en otroligt vanligt förekommande frågeställning till mig, nämligen – hur förbereder vi oss bäst när vi ska köpa hus?

Att finansieringen är klar och banken är med på noterna om man behöver låna pengar till sitt köp, förutsätter detta svar. Då har man som köpare också blivit varse att det finns en hel del kostnader utöver den köpeskilling man ska betala, såsom lagfart och eventuella pantbrev och fastighetsavgift för den del av innevarande år som ni kommer att bo i huset. Att vara väl förberedd är A och O.

Innan man börjar gå på visningar är det bra att skaffa sig information hos kommunen om vilka planer som gäller för just det området där huset ligger och ni vill bo. Om ni är i behov av förskolor och skolor kan ni också ta reda på hur det ser ut med platser och vilka alternativ ni eventuellt har att välja mellan. Om tid finns tycker jag att ni åka eller gå förbi villan innan det första besöket. Känslan man får när man står utanför det som kanske ska bli det nya hemmet är viktig att känna in.

  1. Väl på själva visningsdagen ska ni vara uppmärksamma på att ni tar emot all information som finns att tillgå. Bestäm er för att gå åt ett håll med planlösningen som karta. Det gör det lättare att komma ihåg vad ni har sett.

  2. Tittar ni på ett lite äldre hus ska ni fokusera på sådant som kan vara kostsamt att renovera. Om vi börjar på utsidan så är t.ex. tak, fasad, grund och dränering viktiga hörnstenar. Har ni gjort ”läxan” så vet ni vilka frågor ni bör ha svar på för att bilda er en god uppfattning. Titta er omkring i trädgården. Det är dyrt att anlägga en trädgård, så är det viktigt för er så bör den kostnaden ligga med i er kalkyl om ni saknar eller önskar er något. Tittar ni på ett hyfsat nytt hus blir valet av material och vad det innebär av underhåll som hamnar i fokus.

  3. Väl inne, var kritiska och noggranna rent visuellt. Notera gärna, eller varför inte dokumentera med egna bilder. Slitage och skönhetsfläckar kommer inte att blekna när huset står tomt och redo för att ta emot sina nya ägare. Att sätta sina förväntningar rätt är en utmaning. Men ack så viktigt.

  4. Var noga med bad- och våtutrymmen. Dessa har tydliga livstidsaxlar som hjälper er att bedöma skick och behov av underhåll. Fråga gärna våtrumsspecialister om råd.

  5. Kök, tvättstuga och pannrum (uppvärmningsanläggning) är fyllda av tekniska funktioner som ni bör sätta er in i. Annars tar ni risken att ni inte blir nöjda. Er undersökningsplikt är långtgående och mycket omfattande. Skruva gärna på kranar och spola i toaletter och så vidare. Allt ni kunde ha upptäckt under er undersökning är sådant ni inte kan åberopa mot säljaren.

  6. Kom ihåg att som köpare har du även undersökningsplikt på eldstäder och skorstenars skick. Att säljarna använder dem är ingen garanti för skicket. Rörstammar för vatten och avlopp och el är andra tunga bitar. Alla dessa delar är sådant ni som lekman inte kan se och göra bedömningar av i normala fall och dessutom ingår dessa undersökningar oftast inte i de överlåtelsebesiktningar som finns att köpa på marknaden. Vill man försäkra sig om skicket på dessa områden ska man kontakta fackmän på vart och ett av dem. Kom också ihåg att förekomst av radon ligger på er som köpare att fastställa. Information om det finns gjorda mätningar hittar ni i normala fall i energideklarationen.
Den här listan är inte på något sätt heltäckande men en bra början. Lycka till!


Titti Öhrn

Kundombudsman