Sökformulär

”Västsveriges bästa nätverk för fastighetsmäklare”

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


2016-02-11

I den nya artikelserien ”Sverige runt” berättar vi om Mäklarsamfundets kretsar och deras arbete. Först ut är Mäklarsamfundets Västsvenska krets. Den omfattar Västra Götalands och Hallands län och har 480 medlemmar, varv 380 registrerade fastighetsmäklare. Henrik Nilsson, kretsordförande i Mäklarsamfundets Västsvenska krets, ser kretsen som det absolut bästa nätverket en fastighetsmäklare kan ha.

Vilka är era prioriterade frågor?
– Vårt fokus ligger hela tiden hos den enskilda mäklaren och vi prioriterar i stort sett alla frågor som kan påverka mäklarens vardag. Vi försöker att vara lyhörda och på varje möte har vi en punkt där vi går igenom och utvärderar synpunkter som kommit in till styrelsen. Allt för att kunna vara beredda på nya frågeställningar eller problem som kan dyka upp.

Hur jobbar ni med utbildning?
– Västsvenska kretsen håller en utbildning på våren och en på hösten. Tanken är att kretsens utbildning ska vara ett komplement till de utbildningar som Mäklarsamfundet centralt håller. Nästa utbildning vi planerar är 7 april då vi har en heldagskurs i juridik med Mats Sjöquist. Vi kommer även hålla kretsens årsmöte i anslutning till detta. Det här blir ett test för att se om detta är ett koncept som medlemmarna tycker är intressant. Vi utvärderar varje utbildning för att se vad deltagarna tycker var bra och vad som kan förbättras. En av styrkorna med kretsar är att vi kan vara snabba i vändningarna eftersom vi hela tiden arbetar så nära medlemmarna.

Vilket är det största värdet med att engagera sig i en krets?
– Det största värdet är det nätverk man bygger upp i och med att man engagerar sig och deltar i kretsens aktiviteter. Vi brukar kalla oss för Västsveriges bästa nätverk för fastighetsmäklare.

Hur samarbetar ni med andra kretsar?
– Vi har gemensamma sammankomster både på ordförande-, styrelse- och medlemsnivå. Främst gäller detta de kretsar som ligger geografiskt nära oss som Småland/Blekingekretsen och Skånekretsen. Vi kommer ha våra nästa styrelsemöten på samma plats för att kunna träffas och utbyta erfarenheter efter våra respektive möten. Detta är en viktig del i vårt arbete att ständigt förbättra för våra medlemmar.

Vad har ni för planer för 2016?
– Under 2016 har vi planerat en gokart-tävling den 25 februari för att utse Västsveriges snabbaste mäklare. Ihop med våra branschgemensamma sammankomster som after work och lunchmöten kommer vi även jobba mycket med Mäklarsamfundets stora årsmöte som kommer hållas i Göteborg våren 2017.

Vilka utmaningar resp. möjligheter ser du för Västsvenska kretsen framöver?
– En utmaning som vi alltid jobbar med är att försöka belysa vikten av att engagera sig i sin egen bransch. Det spelar ingen roll om man jobbar på ett stort eller litet företag, vi är alla fastighetsmäklare och om vi tillsammans kan vara bra ambassadörer för mäklarbranschen är vi starkare än vilken lobbyorganisation som helst. Det är det som är kretsens främsta uppgift och största utmaning just nu enligt mig. När det kommer till möjligheter så ser jag också nästintill obegränsade möjligheter att hitta fler möten mellan såväl mäklare som andra företrädare för branschen för att bygga vidare på den goda miljö och den goda anda vi har bland mäklare och mäklarföretag i och kring Göteborg.

Fakta om kretsarna
Kretsarna är ideella föreningar av medlemmar i Mäklarsamfundet på lokal nivå.

Här kan du läsa mer om Mäklarsamfundets Västsvenska krets och deras aktiviteter:
http://www.maklarsamfundet.se/vastsvenska-kretsen

Caroline Berg
Redaktör