Sökformulär

Varför byggs det så lite?

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


2015-04-01

Den kraftigt växande befolkningen har ökat trycket på nya bostäder, särskilt i storstadsregionerna. Trots att byggandet av nya bostäder ökade förra året, med 27 procent, möter det inte den stora efterfrågan. Boverket har i en marknadsrapport tittat närmare på detta och frågat sig varför det händer så lite.

Boverket har undersökt de ekonomiska förutsättningarna för bostadsrättsbyggande i Stockholms län, men även hur bygg- och bostadsmarknader hänger ihop. Boverket tydliggör att markpriserna beror på hög efterfrågan och lågt utbud på eftertraktat boende och att det är bostadspriserna som driver markpriserna än tvärtom.

Rapportens empiriska del visar följande:
  • Betalningsviljan är större än byggkostnaden i stora delar av Stockholms län. Betalningsviljan är också mycket högre i de centrala delarna jämfört med de perifera. Byggkostnaderna är nästan lika stor i centrum som i förort.
  • Lönsamheten sjunker ju längre ut man kommer från de centrala delarna. De centrala delarna har samtidigt större problem med markbrist. Alltså, det är extra högt ekonomiskt tryck i de delar där mark är minst tillgänglig och tvärtom. Boverket ser här en delförklaring till det låga byggandet.
  • Under de år som Boverket har studerat har byggkostnaden stigit något, men framför allt har priserna och betalningsviljan stigit. I och med detta har gränsen för var det är lönsamt att bygga bostadsrätter flyttats över tid och inkluderat mer områden med lättillgänglig mark.

Boverkets rapport: Markpriser, markbrist och byggande, Marknadsrapport mars 2015