Sökformulär

Välkommen till ett nytt år med Mäklarsamfundet!

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


2016-01-14

Inför 2016 företräder Mäklarsamfundet över 80 procent av Sveriges fastighetsmäklare. Ett förtroende vi är väldigt glada för av många anledningar! Ju fler vi är desto relevantare är vi både som samtalspartner och påverkansfaktor, och fler medlemmar ger också ett lägre pris på medlemskapet jämfört med 2015. I nästa vecka skickas fakturorna ut för 2016.

De vanligaste två frågorna vi brukar få i samband med ett nytt år och faktureringen:

Varför kommer det två fakturor?
Det beror på att Mäklarsamfundet är en koncern – det blir två fakturor eftersom det rör sig om två olika bolag och fakturan måste skickas från rätt juridisk person. 

Vad är det jag betalar jag för?
I summan ingår själva medlemsavgiften, kretsavgift, försäkringspremie/avgift för skadereglering inom avtal om ansvarsförsäkring (alla verksamma fastighetsmäklare i Sverige måste ha en ansvarsförsäkring) samt serviceersättning. Genom serviceersättningen finansieras alltifrån Mäklarsamfundets påverkansarbete/lobbying, kundombudsman, proaktiva arbete med studenterna ute på högskolorna till högkvalificerad juridisk rådgivning (fem minuters kostnadsfri juridisk rådgivning erbjuds Mäklarsamfundets medlemmar).

Tack vare att Fastighetsbyråns mäklare åter blivit medlemmar kan serviceavgiften sänkas betydligt för 2016.

Välkommen till ett nytt år med oss hälsar vännerna på Mäklarsamfundet!

Läs mer om medlemskap och avgifter här.