Sökformulär

Välj rätt bostadsrättsförening för dig

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


2015-11-12

Nu mer än någonsin tenderar vi att identifiera oss med vårt val av bostad. Villa, radhus eller bostadsrätt? Nyproduktion, renoverat eller varför inte ett renoveringsobjekt? Om man tittar lite närmare på bostadsrätter som bostadsform så är de i princip lika, normalt sett, rent juridiskt och ekonomiskt. Men jag vill mena att boendet skiljer sig avsevärt ändå beroende på vilken ”typ” av förening man väljer. Något som mäklarna i sin expertroll har stor möjlighet att belysa för bostadskonsumenterna.

Liten bostadsrättsförening
Att välja en liten förening innebär ofta ett charmigt boende men det kommer sannolikt att kräva ett stort engagemang från den som flyttar in. Den lite större föreningen upp till femton lägenheter är ganska behändig storlek men där måste man räkna med att förr eller senarer utföra en hel del styrelsearbete. Den som väljer att flytta in i en sådan förening ska nog också räkna med att boendet i sig för med sig en hel del sociala kontakter. Alla känner alla – man är ”hej” och ”du” med varandra. Nästa steg innebär i de flesta fall mindre krav på personligt engagemang men det får man betala för både i kronor och öre. I så här pass stora föreningar är det vanligt att man har en ekonomisk förvaltare och därför behöver du som medlem inte på samma sätt räkna med att vara engagerad i det praktiska styrelsearbetet. Det är inte helt ovanligt att föreningar av denna storlek även har en teknisk förvaltare som tar hand om fastighetsskötseln. Vill du engagera dig så kommer det sannolikt glatt att tas emot, men vill du inte så blir det inga sura miner för det. Det finns andra som kan rycka in. Allt det här hänger naturligtvis ihop med föreningens ekonomi och på medlemmarnas vilja att driva sin förening. Därför är det viktigt att själv veta vad man vill och vem man är innan valet av förening görs.

Stora bostadsrättsföreningar
Ytterligare en typ av förening är de riktigt stora såsom HSBs och Riksbyggens föreningar. Dessa föreningar är bildade av organisationerna som byggt husen och föreningarna är då hårt knutna till just denna organisation, t.ex. genom medlemskap. Det kan också finnas vissa inskränkningar i möjligheten för föreningarna att ändra stadgarna. Här köper ofta föreningarna totalförvaltning och som medlem behöver du inte alls engagera dig om du inte vill. Tryggt och bekvämt tycker vissa. För bostadskonsumenter är den här typen av information och påtalande otroligt viktig och en kunskap som alla mäklare har och som man rutinmässigt kan dela med sig av.

Rutiner kring journalföring
På tal om rutiner. Lagstadgade rutiner blir en allt större del i många yrkens vardag, inte minst i mäklarvardagen. Jag tänker närmast på journalföringen. Att skapa rutiner är helt nödvändigt. Att sen dra nytta av dem är något som blir upp till var och en. Journalföringen är här för att stanna till dess att lagstiftaren säger något annat så varför inte se till att den ger dig trygghet och kvittens på allt som ditt uppdrag innefattat. Många gånger när jag får anledning att påpeka alla moment som vår mäklartjänst innehåller blir konsumenten förvånad. Du kan skapa ett mervärde för ditt eget personliga varumärke genom att tala om vad du gör och varför.

Flest frågor om ansvar
En viktig del i mitt uppdrag är att återkoppla till er, som ni vet. Så här långt in på 2015 kan vi konstatera att ansvarsfrågorna fortfarande ligger i topp. Tvistefrågor har marscherat förbi förmedlingsuppdrag och budgivningsfrågorna har ökat markant. Den enskilt största förändringen står dessvärre prissättningsfrågorna för. Bostadskonsumenternas frustration över otydligheten i mäklarnas marknadsföring visar sig i otaliga ilskna mejl och telefonsamtal.

Läs även Rätt Bostadsrätt – liten guide för dig som ska köpa din första bostadsrätt.


Titti Öhrn

Kundombudsman

Diagram 1. Bostadskonsumenternas frågor till kundombudsmannen, rikssnitt 2015. Procent.