Sökformulär

Uppskovstaket slopas tillfälligt

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


2016-12-22

Riksdagen har antagit regeringens förslag att ändra reglerna för uppskov med kapitalvinst vid försäljning av privatbostad. De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2017.

De nya reglerna innebär att taket för uppskovsbelopp vid försäljning av privatbostäder tillfälligt slopas. Detta innebär att man vid en försäljning kan begära uppskov med att betala skatt på hela vinsten. Det gäller försäljningar som genomförs under perioden 21 juni 2016 - 30 juni 2020.

Dessutom ändras metoden för att beräkna uppskovsbeloppet vid köp av en billigare bostad permanent. Metoden att beräkna beloppet är generösare än den nuvarande och innebär bland annat att uppskov alltid kan ges på någon del av vinsten. Denna beräkningsmetod är en återgång till det system som gällde fram till 2008. Den nya metoden träder i kraft den 1 januari 2017 men får även tillämpas på avyttringar som har skett under tiden den 21 juni 2016 – 31 december 2016 om den skattskyldige begär det.

Läs om riksdagens beslut här.