Sökformulär

Unikt ekonomiskt läge

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


2016-12-08

Nyligen presenterade Finansinspektionen en bedömning av den finansiella stabiliteten. I den konstaterar Finansinspektionen att ekonomin är stark, men att den unika kombinationen med ett stigande resursutnyttjande och mycket låga räntor kan leda till obalans.

Två gånger per år redovisar Finansinspektionen (FI) en bedömning av den finansiella stabiliteten och den 1 december presenterade de årets andra bedömning. Den visar att den svenska ekonomin är stark, men att konsekvenserna för den finansiella stabiliteten är svårbedömda på grund av ett stigande resursutnyttjande i kombination med mycket låga räntor.

– Vi har tydliga utmaningar kopplade till bostadsmarknaden och hushållens skuldsättning. Vi måste vara vaksamma på den historiskt unika kombinationen av mycket låga räntor och en relativt stark tillväxt, säger Erik Thedéen, Finansinspektionens generaldirektör i ett pressmeddelande.

Finansinspektionen konstaterar att amorteringskravet har haft en dämpande effekt på bostadsmarknaden, men fortfarande ökar skulderna snabbare än hushållens disponibla inkomster och FI bedömer att ytterligare åtgärder därför kan bli nödvändiga framöver.

Läs pressmeddelandet och rapporten om den finansiella stabiliteten här:
http://finansinspektionen.se/Press/Pressmeddelanden/Listan/Unikt-ekonomi...

Caroline Berg
Redaktör