Sökformulär

Unga oroar sig över bostadsbristen

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


2016-04-07

Unga mellan 18 och 25 år känner en allt större oro för stora samhällsproblem och 94 procent av de unga uppger att bostadsbristen är en av samhällets största utmaningar. Det visar en ny studie som Novus gjort på uppdrag av Linnéuniversitetet. Experter menar att de ungas oro om framtiden inte är helt obefogad.

En undersökning, genomförd av Novus på uppdrag av Linnéuniversitetet, visar att 94 procent av unga i åldrarna 18-25 rankar bostadsbristen som den största utmaningen i samhället idag. Därefter uppger de att arbetslöshet och klimatförändringar är två stora utmaningar i samhället.

– Många av dagens ungdomar är, med rätta, oroade för att det inte är lätt att få bostad och att det är svårt att få jobb. Många upplever att kraven är höga i det samhälle vi har skapat och att de inte har kontroll över sin situation, säger Aleksander Perski, psykolog och forskare på Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet, till DN.

65 procent av de tillfrågade ungdomarna svarar att bostadsbristen är den samhällutmaning som är viktigast att lösa. Vidare bedömer 39 procent att bostadsbristen kommer att förvärras under de kommande 15 åren.

Av de som känner oro för bostadsbristen svarar 40 procent att den främsta orsaken till oron är risken att man inte hittar något boende överhuvudtaget. Bland de tillfrågade unga som bor i större städer svarade 42 procent att de oroar sig över att inte hitta ett boende som passar de egna preferenserna.

En expert på Boverket menar att det finns anledning att vara orolig.

– Det har inte byggts bostäder i takt med befolkningsökningen på ett bra tag – så i den bemärkelsen har det ju blivit allt svårare att få tag i en bostad. Och visst ser vi problem på bostadsmarknaden, säger Hans-Åke Palmgren, expert på Boverket, till DN.

Läs mer om undersökningen här:
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2016/framtiden-or...

Läs artikeln från Dagen Nyheter här:
http://www.dn.se/nyheter/sverige/bostadsbristen-det-som-unga-oroar-sig-o...

Caroline Berg
Redaktör