Sökformulär

Tydlighet kring mäklartjänsten – ett gemensamt ansvar

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


2015-09-03

Sommartonerna ebbar ut och den nya bostadssäsongen är här och i full gång. I vissa delar av landet har sommaren knappt påverkat marknaden alls medan andra delar rapporterar låg aktivitet. Än en gång blir vi uppmärksammade på att det som är den ene mäklarens verklighet kan stå långt ifrån den vardag och arbetssituation som en annan fastighetsmäklare känner av.

Min telefon går varm och det är tydligt att det finns ett uppdämt behov av informationshungriga bostadskonsumenter. Man söker information kring fastighetsmäklartjänsten och dess innehåll. Tips, råd och checklistor efterfrågas. Man söker expertis helt enkelt. Jag vill därför gärna påminna alla verksamma mäklare om det gemensamma ansvar vi har att alla verka för att vara så tydliga det bara går i alla delar av vår tjänst.

Att tydliggöra fastighetsmäklarrollen är viktigt om vi ska nå framgång med att förbättra anseendet i konsumentens ögon. I media är det inte ovanligt att fastighetsmäklare som yrkesgrupp framställs som ett skrå utan etik och moral, en hel yrkeskår med dåligt rykte. Detta drabbar i första hand oss själva, men det skapar också osäkerhet hos konsumenten på bostadsmarknaden. Jag upplever att media och allmänhet har en skev bild av fastighetsmäklarens egentliga roll. Man tror ofta att mäklaren har ett annat och mer omfattande ansvar än vad tjänsten och mellanmansrollen de facto får anses innebära. Att bostadskonsumenten vill ha vår expertis står helt klart. Så låt oss träget fortsätta att skava in vårt budskap. Som ett exempel kan vi ta alla de frågor jag får om mäklarens ansvar att hjälpa till efter det att affären är tillträdd och klar eller i det fall då man tvistar mellan köpekontrakt och tillträde. Den allmänna och felaktiga uppfattningen är att mäklaren helt ska sköta detta. Här kan man absolut se nyttan av att arbeta proaktivt och helt enkelt ta upp frågan vid kontraktsskrivningen. I de flesta fall har man ganska glada och nöjda parter vid det tillfället, vilket i sig ger oss ett bra klimat för att informera. Förtydliga mellanmansrollen. Tala om varför vi bara kan vägleda och informera men inte agera och undvika bedömningar i sak oavsett vem av parterna som torde äga mer rätt än den andra.

Vidare vill jag gärna ta tillfället i akt och påminna om vikten av att noga redogöra för rätten till provision vid ensamrättsuppdrag. Jag får dagligen frågor kring vad som gäller och hur man ska se på ensamrätten. För oss mäklare så är det mesta i dessa avtal självklarheter och därför sådant man lätt glömmer av att förklara. Så skaffa gärna en rutin för att komma ihåg att tydliggöra avtalet i dessa delar. Jag brukar dela med mig av frekventa frågor och svar så ofta som möjligt. Här kommer en som är mycket vanlig!

Vilka krav kan jag ställa på en fastighetsmäklare?
Din fråga spänner över många ansvarsområden. Som konsument ska du kunna förlita dig på att mäklaren följer fastighetsmäklarlagen och god fastighetsmäklarsed och naturligtvis alla andra lagstiftningar som gäller för näringsidkare gentemot konsument. Men om vi tittar lite närmare på frågan så är det viktigt att ställa krav på tydlighet. Tydlighet ger trygghet. Mäklaren är expert på sin egen tjänst och på den bostadsmarknad han eller hon verkar. Som konsument är du normalt sett lekman när det gäller att köpa och sälja bostäder. Mäklaren ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt står det i fastighetsmäklarlagen. Som bostadskonsument, oavsett om du är köpare eller säljare, ska du alltså kunna förutsätta omsorg och rådgivning där det behövs. Det finns en statlig tillsynsmyndighet som utöver tillsyn över alla mäklare i Sverige. Den heter Fastighetsmäklarinspektionen och har en utmärkt webbplats där man hittar mycket matnyttig information om fastighetsmäklarens ansvar och vilka krav du som konsument kan ställa. På Mäklarsamfundets hemsida hittar du också bra och adekvat information i ämnet.


Titti Öhrn

Kundombudsman