Sökformulär

Tuffa frågor för bostadsministern

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


30 mars 2017

I helgens lördagsintervju i P1 (25/3) blev bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) intervjuad. Ekots lördagsintervju har rykte om sig att vara en av de tuffare intervjusituationerna som finns i svensk media. ”Makten till svars” är lördagsintervjuns devis. Det är ett motto som intervjuaren Monica Saarinen lever upp till mer än väl. Researchen är grundlig och frågorna ofta bitande vassa.  Vilka svar på den svenska bostadsmarknadens ödesfrågor levererade då det ansvariga statsrådet Peter Eriksson? Inte särskilt många, tvingas vi tyvärr konstatera.

Lyssna på "Ekots Lördagsintervju Peter Eriksson (MP), bostadsminister" här.

Under intervjun behandlades allt från ökat byggande till investeringsstöd och så kallad social bostadspolitik. Tyvärr berördes inte reformer för att öka konsumenternas egenmakt i någon större utsträckning under intervjun. Med dagens extrema prisnivåer i många av de delar av landet dit människor flyttar och vill bo stängs många ute från det ägda beståndet. Detta gäller särskilt kapitalsvaga grupper som ungdomar. Här skulle olika typer av privatekonomiska reformer och modeller för subventionerat sparande vara en positiv kraft för många bostadskonsumenters möjlighet att långsiktigt planera och spara till en kontantinsats.

Ett besked som bostadsministern däremot valde att kommunicera ut under intervjun var att han och Miljöpartiet inte längre kommer att motsätta sig en sänkning av kraven på bullernivåer vid bostadsbyggande, något oppositionen länge argumenterat för. Detta följdes upp av ett möte med företrädare för de borgerliga riksdagspartierna under måndagen. Kort därefter kablades nyheten ut att regeringen frångår sin tidigare hållning och nu går med på att höja gränsen för hur mycket buller som tillåts nära bostäder. Utanför små lägenheter höjs den tillåtna bullernivån från 60 till 65 decibel och den generella nivån höjs från 55 till 60 decibel. Det är ett välkommet besked som kanske kan ge en viss ökning i byggandet, men det kommer inte att påverka den svenska bostadsmarknadens fundamentala problem.

Det råder ingen tvekan om att Peter Eriksson har ett av regeringens tuffaste uppdrag, men vi behöver fler reformer för ökat byggande, ökad rörlighet i det befintliga beståndet och innovativa modeller för att underlätta bosparande för unga och andra grupper som ska ta sitt första kliv in på bostadsmarknaden. Inom bostadspolitiken gäller det gamla visdomsordet att helheten är större än summan av delarna. Helhetssyn är nyckeln!

Varmt välkommen att höra av dig med synpunkter!

Joakim Lusensky
Analys- och kommunikationschef 
Joakim.lusensky@maklarsamfundet.se