Sökformulär

Trygghet allt viktigare vid val av bostadsområde

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


16 mars 2017

Trygghet har blivit en allt mer viktig aspekt i valet av bostad, visar en ny SIFO-undersökning gjord på uppdrag av Bjurfors. Cirka 40 procent av svenskarna uppger att trygghetsfaktorn är viktigare idag än för fem år sedan.

Undersökningen genomfördes i Stockholm, Göteborg och Malmö. I Stockholm uppger 61 procent av de tillfrågade att tryggheten är en av de viktigaste faktorerna vid valet av bostad. I topp rankas faktorn närhet till kommunikationer med 73 procent.

I Malmö och Göteborg är frågan om tryggt bostadsområde den enskilt viktigaste faktorn. Av de tillfrågade i Malmö svarar sju av tio (73 procent) att trygghet är viktigt vid val av bostad. I Göteborg så anger 68 procent att tryggt område är den enskilt viktigaste faktorn.

– Normalt brukar de faktorer bostadsköpare anger som viktigast ligga rätt konstant. Här kan vi nu se en tydlig uppgradering av trygghetsfaktorn jämfört med tidigare liknande undersökningar. Det är väl troligt att den senaste tidens uppmärksamhet i media kring olika våldsdåd har påverkat svaren, säger Pontus Kopparberg, vd för Bjurfors Stockholm, i ett pressmeddelande.

Allt fler svenskar uppger att frågan om trygghet är viktigare idag jämfört med för fem år sedan, visar undersökningen. 47 procent av malmöborna anser att frågan har ökat i betydelse. Motsvarande siffror i Stockholm och Göteborg är 39 respektive 42 procent.

Generellt sett uppger invånarna i de tre storstadsområdena att de känner trygghet i sitt bostadsområde. I Stockholm uppger 70 procent att de känner sig trygga i sitt bostadsområde och i Göteborg och Malmö svarar 67 procent att de känner sig trygga.

Läs pressmeddelandena från Bjurfors här:

"Ny undersökning: Tryggt bostadsområde allt viktigare för stockholmare"
Bjurfors pressmeddelande. 2017-03-13

"Tryggt område är nu den viktigaste faktorn när Malmöborna väljer bostad"
Bjurfors pressmeddelande, 2017-03-08

Caroline Berg
Redaktör