Sökformulär

Transparens och tydlig kommunikation skapar höga priser

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


2016-02-25

Sakta återvänder ljuset och dagarna blir längre, äntligen! Av konsumentsamtalen att döma så är även bostadsmarknaden tillbaka i fortsatt högt tempo efter jul- och nyårspaus. Dessvärre är utbudet på många håll väsentligt mycket mindre än den heta efterfrågan. Det råder en betydande bostadsbrist på många håll. Därför blir det ofta huggsexa och ivriga budgivningar. Med det kommer självklart en hel del frågor kring just budgivning och vad som gäller.

När vi började registrera statistik var budgivning den stapeln som månad efter månad med råge stod för de flesta av frågorna till kundombudsmannen. De första åren var det ett bristande förtroende för budgivningsprocessen som var anledning till alla dessa samtal. Över tid och med enade krafter från hela branschen och till slut en efterlängtad lagstiftning med obligatorisk anbudsförteckning har detta förändrats och idag hittar vi budgivning allt längre ned i frågeordningen. Förtroendet för processen är mycket större idag och många av frågorna är nu av mer strategisk karaktär. Detta till trots kvarstår det tydligt att det fortfarande är svårt att kommunicera vad som gäller för köpare och säljare i budgivningssituationerna. Jag får ofta samtal från den så kallade ”försmådde köparen”. Han som inte fick köpa trots det högst lagda budet. Den som vunnit en budgivningsstrid och ändå av olika skäl inte blir den som säljaren väljer att sälja till blir ofta just den ”försmådde köparen”. Denna person blir många gånger väldigt arg och skräder inte orden om hur usel fastighetsmäklarens etik och moral är. För att inte tala om vilken rutten bransch fastighetsmäklarbranschen är.

Var tydlig med vem som bestämmer
Presumtiva köpare som fått veta vad som gäller och sedan faktiskt blir drabbade av just en sådan situation blir sannolikt inte mindre besvikna, men inte både besviken och heligt förbannad. Det är i det flesta fall lättare att hantera besvikelse än ilska för ansvarig mäklare. En av de mest vanliga konsumentmissuppfattningarna är att fastighetsmäklaren är den som har mandat att bestämma vem som ska få köpa. Att vara tydlig med att säljaren är den som bestämmer, till vem han säljer, när han säljer och för hur mycket han säljer är därför klokt att påminna dina budgivare om. Ta varje tillfälle du får som mäklare att skava in det budskapet. Väljer du att gratulera en budgivare som har högsta budet, var tydlig med att ditt ”grattis” avser just högsta budet och att det nu är upp till säljaren att välja bland de budgivare som är aktuella. Jag har sagt det tidigare men tycker fortfarande att liknelsen med en fotbollsmatch ligger nära till hands. Att bara vinna första halvlek ger inga tre poäng.

Redovisning av bud
En annan del av processen som är viktig att kommunicera är hur man väljer att redovisa bud på nätet. Det ligger på mäklaren att tala om vad som gäller för en pågående eller nära förestående budgivningsprocess. Här ska mäklaren berätta hur man som spekulant kan följa budgivningen och hur man får reda på senast lagda bud. Redovisas buden på webben är tydlighet och transparens viktigt, något man absolut ska påtala för uppdragsgivaren i de fall denne har synpunkter på vilka bud som ska presenteras. Vidare är det av största vikt att man är noga med att meddela om man på något sätt frångår de rutiner man vanligtvis har och sannolikt har informerat om på den egna hemsidan. Det är inte ovanligt att köpare vänder sig till mig och påpekar att mäklaren inte har en öppen budgivning trots att man sagt det, och refererar till mäklarens webbplats. Så var noga med att informera hur just den här budgivningen kommer att redovisas. Tala om att grundprincipen är alla eller inget bud på nätet men att det kan finnas undantag och att redovisningen av bud inte har något med den obligatoriska budförteckning som fastighetsmäklaren enligt lag är skyldiga att föra. Denna förteckning ska som ni vet överlämnas endast till köparen och säljaren senast på tillträdesdagen. I förteckningen ska alla lagda bud och eventuella villkor för dessa ovillkorligen stå med.

Smidig och trygg affär
Än en gång kan vi alltså konstatera att det handlar om att nå sina kunder med kommunikation som de själva efterfrågar men har svårt att hitta för de vet inte vad de letar efter för än det är för sent. Arbetet med att vara proaktiv från fastighetsmäklarnas sida är av stor betydelse. Köpare och säljare vill båda vara väl insatta i processen. Att känna sig väl informerad skapar trygghet för båda parter. Trygga parter skapar smidiga och trygga affärer.


Titti Öhrn

Kundombudsman