Sökformulär

Tack för ett händelserikt år med Mäklarsamfundet!

<< Tillbaka till nyhetsbrevet

21 december 2017

2017 går mot sitt slut och det är ett händelserikt år för bostadsmarknaden, fastighetsmäklarbranschen och Mäklarsamfundet som nu ska summeras. 2017 var året då antalet fastighetsmäklare blev fler än någonsin tidigare. I augusti fanns det fler än 7 000 registrerade fastighetsmäklare i Sverige och den 1 december var antalet 6 982. 2017 var också året då en historiskt lång period av ökande bostadspriser, som en följd av ökat utbud och marknadspsykologi, började plana ut och på vissa orter även backa.

Utvecklingen på bostadsmarknaden har varit mer i fokus än någonsin tidigare. Mäklarsamfundets och fastighetsmäklarbranschens perspektiv har synts och hörts frekvent i media och debatt, oavsett om det handlat om marknadsläget, de negativa konsekvenserna av det skärpta amorteringskravet eller förutsättningarna för svenska fastighetsmäklare.

2017 var också året då Mäklarsamfundet ”gick före” och initierade en diskussion om något som många konsumenter upplever som otryggt, nämligen budgivningsprocessen. Uppfattningarna om vad som är den bästa vägen för att skapa tydlighet och trygghet i budgivningsprocessen går isär. Vissa pekar på hur ny teknik och identifiering kan öka tryggheten, andra menar att det krävs tydligare reglering och bindande bud. Att vi som bransch diskuterar och försöker finna lösningar på det som berör konsumenterna är ett kvitto på att branschen är lyhörda för konsumenternas behov och utvecklas i takt med dem. Ett stort steg för konsumentskyddet tog vi också när vi tillsammans med Fastighetsmäklarförbundet FMF startade Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd (FRN). Vi har också fortsatt de viktiga och uppskattade rundabordssamtalen om nyproduktion. Hos Mäklarsamfundets kundombudsman har telefonen gått på högvarv. Trots cirka 3 000 samtal i år har Kundombudsmannen också funnit tid att medverka i flera avsnitt av vårt populära webbtv-format Konsumentkollen. Att Hemnetaffären slutfördes innebar dessutom att medlemmarna under 2017 fick ett starkare erbjudande med bland annat utökad kostnadsfri juridikrådgivning. 

Att branschen alltjämt är under mediernas och beslutsfattares lupp bekräftades inte minst när utredningen om stärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen initierades i maj. Utredningen ska bland annat överväga hur också fastighetsmäklarföretagen kan omfattas av fastighetsmäklarlagen och därmed ställas under tillsyn av Fastighetsmäklarinspektionen. Det är omfattande förändringar från nuvarande ordning som utreds och det är en stor trygghet att vår chefsjurist Jonas Anderberg deltar som expert i utredningen, som ska läggas fram i maj 2018. Jonas deltog också som expert i den uppmärksammade utredningen om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden, som blev klar i april.

Året som vi nu lägger bakom oss bekräftar framför allt Mäklarsamfundets roll som en tydlig och viktig samhällsaktör. Det visar också hur efterfrågat fastighetsmäklarbranschens perspektiv och uppfattningar är i många sammanhang. Fastighetsmäklarnas expertroll blir dessutom ännu tydligare i det mer osäkra marknadsläge vi nu är inne i.

2017 är snart slut och när vi inom kort skriver 2018 vet vi i alla fall en sak. Det kommer att bli ett spännande år för branschen, alla landets fastighetsmäklare och för branschens största medlems- och branschorganisation.

God Jul och Gott Nytt År!Ingrid Eiken Holmgren 

VD Mäklarsamfundet