Sökformulär

Styrelsens propositioner är publicerade

19 april 2018

Den 13 april skickades styrelsens propositioner till Mäklarsamfundets ordinarie årsmöte den 31 maj 2018 till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet. Separat även via epost till kretsarnas ordförande samt företrädare för superdelegaterna. Samma dag publicerades propositionerna på Mäklarsamfundets webbplats. För att kunna komma åt dokumentet måste du vara inloggad.

Sista motionsdag är den 1 maj 2018.

Komplett årsmöteshandling inkl. dagordning, årsredovisning, propositioner samt ev. motioner och styrelsens yttranden skickas ut till samtliga medlemmar via e-post senast den 17 maj.