Sökformulär

Styr kommunikationen!

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


2015-09-17

Tillgänglighet är den viktigaste egenskap en fastighetsmäklare ska ha, tycker Sveriges bostadskonsumenter. Det har vi kunnat konstatera efter att vi ställt frågan till 15 000 köpare och säljare under åren 2010 till 2015. Att leva upp till detta önskemål kan tyckas omöjligt. Men jobbar man proaktivt och medvetet för att skapa tillgänglighet så är inte målet ouppnåeligt. Den största insatsen är att titta självkritiskt på sitt eget sätt att arbeta. Utifrån den analysen kan du sedan skapa rutiner och arbetssätt som passar dig som enskild mäklarindivid tillika det företagsparaply du kanske arbetar under.

Avsätta tid för denna planering är otroligt viktigt och jag vill mena att en stor del i ett framgångsrikt koncept hänger just på detta faktum. Dina kunder vill kunna nå dig precis när det passar dem. Det går ju naturligtvis inte att åstadkomma. Men för att skapa en känsla av att du faktiskt är tillgänglig så måste du stå för kommunikationen. Styr kommunikationen! Bestäm när ni ska talas vid i telefon eller via mejl så skapas en känsla av tillgänglighet. Vet alla inblandade när man ska ha kontakt väntar man med frågor och information till just det tillfället, vilket sparar tid för alla. Tid och effektivitet är alltid viktigt. Det är lika viktigt för din kund som det är för dig.

De tekniska möjligheterna som finns idag gör den här typen av kommunikation snabb och enkel. Men det finns också fällor. Allt för många gånger möter jag konsumenter som upprörs och förargas av att man får viktiga besked i stora frågor via sms. Tänk över hur du använder just det sättet att kommunicera. Sätt dig en stund på kundens stol och känn efter hur du skulle vilja att din fastighetsmäklare kommunicerade i just detta fall. Genom att kommunicera med din kund på ett sätt som hen förväntar sig får du möjlighet att faktiskt överträffa förväntningarna och skapa starka band till kunden. Band som bygger förtroende. Du blir din egen ambassadör.

Detta nyhetsbrevs konsumentfråga är denna:

Jag har funderat på en sak – I många bostadsannonser ser man cirka-uppgifter när det gäller bostadens storlek. Har det någon egentlig betydelse för mig?

Det är i första hand säljarens information som mäklaren vidarebefordrar till spekulanter och köpare. I det flesta fall har informationen stämts av med föreningen. Av olika anledningar kan det ändå vara fel, så om bostadens storlek är betydelsefull för dig tycker jag att du ska låta mäta upp den innan du slår till. Det flesta företag som utför överlåtelsebesiktningar erbjuder också uppmätningstjänster. När det gäller areauppgifter så bör dessa i normala fall inte anges som en cirka-uppgift men om mäklaren ändå har valt det ska det finnas en förklaring till varför man valt att presentera en cirka-uppgift. Om en mäklare får olika uppgifter om area så ska båda uppgifterna finnas med och det bör också framgå varifrån de kommit.

Om en säljare har lämnat en felaktig uppgift om bostadens storlek till köparen kan denne ha rätt till prisavdrag i efterhand. Att säljaren är medveten om detta är viktigt att mäklaren försäkrar sig om.
Det är sannolikt detta faktum som gör att många säljare väljer att innan försäljningsprocessen sätter igång själva anlita en professionell uppmätningstjänst för att vara säkra på att de lämnat rätta och riktiga uppgifter.


Titti Öhrn
Kundombudsman