Sökformulär

Stort genomslag för BoPriskollen

5 april 2018

I förra veckan berättade vi för alla medlemmar om ett projekt för trygg och tydlig prissättning på bostadsmarknaden som Mäklarsamfundet arbetat med en tid. Kort därefter kommunicerades projektet till media med stor uppmärksamhet som följd. 

Under skärtorsdagens morgon gick TT ut med en text om BoPriskollen som snabbt plockades upp av många andra medier. Där framgick det viktigaste - bakgrunden till initiativet, att vi nu kommer att bistå konsumenterna med sådan information som länge efterfrågats och när vi planerar att ha en färdig produkt på marknaden.

I skrivande stund har vår nyhet om BoPriskollen genererat över 40 artiklar i olika medier över hela landet. Från media har endast en lite mer kritisk kommentar hörts. Det handlar om Svenska Dagbladets ofta både kunnige och kritiskt granskande bostadsmarknadsreporter Johan Hellekant. Han välkomnar initiativet och särskilt att tjänsten kommer att inkludera information om föreningens skuldsättning, men menar också att det är ”fegt” att tjänsten lanseras nu, i en marknad med fallande priser på många håll. Det är en invändning som jag har svårt att förstå. Vi vet att det finns ett tydligt samband mellan de strukturella faktorerna på bostadsmarknaden och stora spann mellan ut- och slutpris. Vi kan också vara hyfsat säkra på att den dagen priserna stiger igen så kommer den här problematiken att vara tillbaka. Då kommer Mäklarsamfundets BoPriskoll finnas där för både mäklare och konsument och då är chanserna goda att användningen av tjänsten är etablerad på bred front. Tvärtom är det alltså så att den lugnare marknad vi nu har ger oss ett ypperligt tillfälle att arbeta med att öka kännedom och användning av verktyget systematiskt och långsiktigt. Det är svårt att förstå varför det skulle vara ett problem eller varför det skulle vara fegt.

Vi har också fått en del reaktioner från medlemsledet. Både glada tillrop och frågor av undrande karaktär. Det har bland annat handlat om hur nyckeltal om föreningens skuldsättning ska presenteras och hur tjänsten är tänkt att fungera på landsbygden där avstånden är stora och de jämförbara objekten kan vara få. Vi är glada att ni hör av er och vill fortsätta dialogen med er alla under utvecklingen av verktyget.

I sammanhanget vill jag också passa på att upprepa något viktigt. Till skillnad från flera andra verktyg och tjänster på marknaden gör inte Mäklarsamfundets BoPriskoll anspråk på att ge en värdering eller ett jämförelsepris. Det är en prisupplysning som, genom mäklarens expertis och kännedom om den lokala marknaden och tidigare försäljningar kan ge en indikation om möjligt slutpris. BoPriskollen kombinerar alltså oberoende information med mäklarens expertkunskap. Det ger goda förutsättningar för att både öka konsumenternas trygghet och stärka fastighetsmäklarens roll som värderingsman.

Fortsätt höra av er med inspel, frågor och förslag! Vi återkommer här och i andra kanaler med mer information under arbetets gång.

Joakim Lusensky
joakim.lusensky@maklarsamfundet.se

Läs pressmeddelandet här!