Sökformulär

Stora problem med lång handläggning för fastighetsbildning

Pressmeddelande den 17 oktober

Långa handläggningstider för fastighetsbildning hos Lantmäteriet orsakar problem för både fastighetsmäklare och deras kunder. I en medlemsundersökning från Mäklarsamfundet ges en färsk bild problematiken. 42 procent har problem med långa handläggningstider för fastighetsbildning på sin lokala marknad. 17 procent av de tillfrågade har tackat nej till förmedlingsuppdrag på grund av osäkerhet kring handläggningstider.

Läs mer