Sökformulär

Stockholm har växtvärk

<< Tillbaka till nyhetsbrevet

2015-09-17

Stockholm växer allt snabbare och inom ett par decennier är var fjärde svensk stockholmare. Länet beräknas då ha 3 miljoner invånare och hela åtta av kommunerna en befolkning på över 100 000 personer, visar Stockholms handelskammares nya framräkning av länets befolkningsutveckling.

– Stockholm fortsätter att växa snabbt och växer snabbare än tidigare, vi har en väldigt, väldigt stark befolkningsökning. År 2045 är vi 800 000 fler och var fjärde svensk kommer att bo i länet. Det gör att vi höjer vår befolkningsandel, säger Stockholms Handelskammarens vd Maria Rankka.

Stockholm är en av Europas snabbast växande huvudstäder. Från 2010 fram till 2020 beräknas befolkningen i Stockholms län att öka med 386 000 invånare. Som jämförelse var ökningen på 1980-talet drygt 100 000 fler och mellan 2000 och 2010 ökade befolkningen med 268 000 personer.

Nya siffror från Stockholms handelskammare visar att mellan 2015 och 2045 förväntas befolkningsmängden öka med 33,9 procent eller mer än 800 000 personer. Stockholmsregionen passerar då 3 miljoner invånare.

Ökade krav på fungerande bostadsmarknad
Den historiska ökningen ställer stora krav på utbyggd infrastruktur, kollektivtrafik och en väl fungerande bostadsmarknad, skriver Stockholms handelskammare i sitt pressmeddelande. 

– När befolkningen förväntas fortsätta växa med två bussar varje dag fram till 2045 ökar behoven av nya investeringar i regionen, säger Maria Rankka.

Flera kringliggande kommuner satsar på att expandera stort de kommande åren. Fram till 2045 beräknas exempelvis Sundbyberg nästan fördubbla sin befolkning. Solna och Nacka står för en 89-procentig respektive 85-procentig befolkningsökning under perioden.

Kranskommunerna mer attraktiva
Mäklarsamfundets vd Ingrid Eiken menar att stigande bostadspriser och nya attraktiva bostadsområden gör att allt fler bostadssökande väljer att leta bostad i länets kranskommuner.

– Vi har en bostadsmarknad som inte riktigt fungerar där många hänvisas till ett ägt boende. Allt fler söker sig då i en cirkel utanför där det är dyrast. Den utvecklingen har vi tidigare sett i till exempel Åkersberga och Nynäshamn, som ligger i en krans runt Stockholm som har haft höga prisförändringar, säger Ingrid Eiken.

Caroline Berg
Redaktör