Sökformulär

Småföretagarbarometern 2016: Så ser Sveriges småföretag på framtiden

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


2016-09-15


Småföretagen ser ljust på framtiden i allmänhet, förväntningarna inför kommande år pekar på en fortsatt tillväxt även om konjunkturen mattas av något. Samtidigt som sju av tio småföretag ser goda möjligheter att växa finns det en rad tillväxthinder - det visar Småföretagsbarometern 2016.

Barometern visar en positiv sysselsättningstrend, sysselsättningen har ökat under fjolåret och trenden är fortsatt positiv. Så många som var fjärde företagare har ökat sysselsättningen medan endast var tionde företag har dragit ned på personalen. Vidare har orderingången för landets småföretag utvecklats positivt både i tillverkningsindustrin och tjänstesektorn och trenden ser ut att fortsätta, om än i något lägre tillväxttakt. Nära fyra av tio företag har tackat nej till order under det senaste året. Enligt Småföretagsbarometern beror det till största delen på kapacitetsbrist och svårigheter att hitta arbetskraft med rätt kompetens.

– Att hitta rätt kompetens är avgörande för ett litet företag om det ska utvecklas och växa. Det är viktigt att underlätta matchning av jobbsökande och företag. Utbildningssystemets utformning samt landsbygdsföretagens tillgänglighet till större arbetsmarknadsregioner är avgörande i dessa avseenden, säger Günther Mårder, vd Företagarna.

– Att en av de största utmaningarna för företagen i fastighetsmäklarbranschen är att hitta arbetskraft är ingen hemlighet. I Småföretagarbarometern visar det sig att vi inte är den enda branschen med den här utmaningen, säger Josefine Uppling, analys- och kommunikationschef på Mäklarsamfundet.

Men omsättningen fortsätter att växa. Totalt sett tror hälften av företagen i riket på en ökad omsättningstillväxt de kommande tolv månaderna medan endast var tionde företag förväntar sig en minskning.

Små företag vill växa och sju av tio företagare ser goda möjligheter till att expandera verksamheten. Samtidigt finns betydande tillväxthinder även här. Det gäller både attityder till företagande och vinst, samt konkreta hinder som kostnaden att anställa och möjligheten att hitta nya medarbetare med rätt kompetens.

– Den samlade kostnaden för att anställa måste minska och detta bör ske genom sänkta arbetsgivaravgifter. Genom att införa ett arbetsgivaravdrag kan arbetsgivaravgiften sänkas generellt för mindre företag som vill anställa. Menar regeringen allvar med att ha en aktiv näringspolitik måste de ta det här på allvar, säger Günther Mårder.

Fakta om Småföretagarbarometern
Småföretagsbarometern publiceras en gång om året. Undersökningen omfattar ca 4 000 företag inom det privata näringslivet med 1-49 anställda. Det är alltså företagarnas egen uppfattning om konjunkturläget som kommer till uttryck i redovisade index för konjunkturen. Barometern är Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen och publiceras i samarbete med Swedbank och Sparbankernas Riksförbund. Intervjuerna har gjorts i samarbete med Novus.

Läs mer här:
http://www.foretagarna.se/Opinion/Smaforetagsbarometern/

Lyssna på #foretagarpodden om Småföretagarbarometern här:
http://www.foretagarna.se/foretagarpodden/Poddarkiv/2016/september/hur-m...

Se hela lanseringen i SVT Forum:
http://www.svtplay.se/video/10221921/svt-forum/svt-forum-12-sep-09-00