Sökformulär

Små reformer för en bättre bostadsmarknad

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


2015-05-28

I en ny rapport presenteras flera konkreta åtgärder för att förbättra bostadsmarknaden. ”Vi föreslår en lösning som bygger på flera små steg”, skriver de tre rapportförfattarna.

Långtidsutredningen har presenterat en ny underlagsrapport, Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen, skriven av docent Per-Anders Bergendahl, fil. dr Monika Hjeds Löfmark och professor Hans Lind.

Bostadsmarknaden har stor betydelse för framtidens ekonomiska utveckling, skriver rapportförfattarna i en debattartikel i DN. I dagsläget kännetecknas den svenska bostadsmarknaden av inlåsningar och låg rörlighet vilket kan hämma den ekonomiska utvecklingen. Omedelbara bostadspolitiska krafttag riskerar dock att slå mot tillväxten, istället föreslås en lösning som bygger på många små steg. I rapporten presenteras flera konkreta åtgärder för att förbättra bostadsmarknaden:

  • Sätt större press på kommunerna så att mer mark planläggs och lätta på restriktioner t.ex. rörande buller och strandskydd.                                       
  • Reformera hyresmarknaden stegvis genom att bl.a. införa en ny hyressättningsmodell i nyproduktionen och för lediga lägenheter i relativt nybyggda hus.                                        
  • Sänk reavinst- och stämpelskatt och finansiera sänkningarna med en liten höjning av fastighetsskatten.                                        
  • Stärk den finansiella stabiliteten genom små successiva förändringar, t.ex. ett stegvis införande av amorteringskrav och ränteavdrag.

De tre rapportförfattarna skriver i sin debattartikel om de konflikter som kan uppstå mellan åtgärderna.
”Åtgärder för att förbättra den finansiella stabiliteten riskerar att leda till minskat bostadsbyggande. Här bör bostadsbyggandet ges hög prioritet eftersom det långsiktigt bidrar till att minska problemen med höga priser och hög belåning. Byggandet är litet i relation till beståndet och därför är det egentligen inga problem ur den finansiella stabilitetens perspektiv att ha mindre restriktiva regler om egen insats och amortering om det handlar om köp av nyproduktion med rimliga priser”.

– Mäklarsamfundet välkomnar flera av slutsatserna i rapporten. Parallellt med att öka byggandet måste vi få igång rörligheten i det befintliga beståndet, vi delar uppfattningen att till exempel förändringar i reavinstbeskattningen kan spela stor roll, säger Ingrid Eiken, VD för Mäklarsamfundet.

Länkar:
”Små steg bästa strategin för en bättre bostadsmarknad”, debattartikel i DN, skriven av Per-Anders Bergendahl, docent Monika Hjeds Löfmark, fil dr, Svenska institutet för europapolitiska studier, SIEPS Hans Lind, professor, Kungliga Tekniska Högskolan, 2015-05-26.

Pressmeddelande Finansdepartementet, 2015-05-26. 

Caroline Berg
Redaktör
Nyhetsbrevet Fastighetsmäklaren
caroline.berg@maklarsamfundet.se