Sökformulär

Slopat amorteringskrav

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


2015-04-29

På morgonen den 23 april meddelade Finansinspektionen att de drar tillbaka sitt förslag på införande av amorteringskrav den 1 augusti i år. Motiveringen var att "rättsläget är för osäkert".

Mäklarsamfundet har, tillsammans med flera andra remissinstanser, framfört kritik mot förslaget. Remissvaret i sin helhet skrev vi om i förra Nyhetsbrevet, här hittar du det.

– Flera tunga remissinstanser, bland dem Mäklarsamfundet, har riktat skarp kritik mot förslaget som nu dras tillbaka. Vi är naturligtvis glada över att våra synpunkter har tagits på allvar, det handlar om folks plånböcker. Att Finansinspektionen är lyhörd inger respekt och visar att det finns en rättssäkerhet som fungerar, säger Ingrid Eiken, VD på Mäklarsamfundet.

Besked från Finansinspektionen den 23 april
På den direktsända pressträffen den 23 april fick Finansinspektionens vikarierande generaldirektör Martin Noréus frågan om inte förslaget och dess beredning redan påverkat bostadsmarknaden - om det finns en risk att de konsumenter som precis köpt ny bostad med vetskap om kommande amorteringskrav känner sig lurade?

Noréus svarade att det mest rörde sig om anekdotisk bevisföring och att det bara var några enstaka exempel som stärkte den tesen, och att "effekterna inte har varit väldigt stora". I den senaste Mäklarinsikten för andra kvartalet 2015 som Mäklarsamfundet publicerade i förra veckan, syntes det dock tydligt att tempot på bostadsmarknaden nått nya rekordnivåer, och förväntades fortsätta i den riktningen. Det är inte ett allt för vidlyftigt antagande att det föreslagna amorteringskravet har varit en bidragande orsak.

Det som fick Finansinspektionen att slutgiltigt dra tillbaka förslaget var att Kammarrätten i Jönköping i sitt remissvar visade på att Finansinspektionen, med det mandat de idag har fått av riksdagen och regeringen, inte har laglig rätt att besluta om amorteringskrav.

Finansinspektionen vidhåller att de som myndighet tycker att införande av amorteringskrav vore rätt väg att gå just nu, att det är rätt sätt att möta den stora samhällsutmaning som för hög skuldsättning innebär, men att det är orimligt för dem att gå vidare med förslaget utan att de fått ett tydligare och förändrat mandat från riksdag och regering.

"Det skulle inte vara lämpligt att gå vidare med förslaget nu när Kammarrätten och andra remissinstanser pekat på en annan tolkning av lagen än den vi gjort" sade Martin Noréus under pressträffen på Fi.

– Utbudet på bostadsmarknaden var väldigt lågt redan innan amorteringskravet annonserades. Grundproblemet är och förblir brist på bostäder där folk vill bo och för låg rörelse i det befintliga beståndet, säger Ingrid Eiken.

Så har debatten gått efter FI:s besked
Beskedet om att Finansinspektionen slopar sitt förslag efter att remissrundan avslutats den 17 april förvånade många, och har lett till livlig debatt i media. Mäklarsamfundet var i vanlig ordning aktivt, några av de framträdanden och kommentarer som gjordes kan ses/läsas nedan:

http://www.svt.se/nyhetsklipp/nyheter/article2869717.svt
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/stockholm/sa-drabbas-stockholm-av-fi...
http://www.svd.se/naringsliv/pengar/bostad/maklarna-jublar-efter-beskede...
http://www.expressen.se/nyheter/amorteringskravet-skrotas/

Öppnas för ändrat ränteavdrag och kritik mot oenig regering
En annan parallell diskussion som aktualiserats i och med detta är den om ränteavdragets varande, icke varande och storlek.

Efter Finansinspektionens pressträff uttalade sig en pressad Per Bolund (Mp), finansmarknadsminister, om huruvida ränteavdraget kan komma att sänkas:
”Det är ett beslut som är långt ifrån taget. Vi ska ha en bred dialog i riksdagen så att vi får en bred förankring för ett sådant förslag och det är vi inte klara med ännu”. Bolund menar vidare att regeringen arbetar hårt för att säkerställa den finansiella stabiliteten, att man, som sagt, söker bred enighet kring besluten och att arbetet sker skyndsamt. (SvD Näringsliv den 24 april)

Statsminister Stefan Löfven (S) sade dock dagen innan, i SVT, att det inte var aktuellt med någon sänkning av ränteavdraget eftersom ”det skulle ställa till det för många familjer”.

Moderaternas ekonomisk-politisk talesperson Ulf Kristersson passade på att drämma till den sittande regeringen, och menade på att det är ytterst oklart vad Finansdepartementet egentligen tycker i frågan om ränteavdrag. Bolund verkar vara för en sänkning av ränteavdraget, och har talat om det sedan han blev finansmarknadsminister, medan finansminister Magdalena Andersson aldrig sagt att ränteavdragen bör sänkas, sade Kristersson i SvD den 24 april. Riksbankschef Stefan Ingves håller med Finansinspektionens vikarierande GD Martin Noréus om att amorteringskrav borde komma på plats så snart som möjligt. Han menar att regeringen och riksdagen borde ge Finansinspektionen breddat mandat för att kunna införa kraven. Konjunkturinstitutets generaldirektör Mats Dillén menar dock att amorteringskraven så som de nu var utformade, alltså att bara gälla nya lån, knappt skulle ha någon effekt på skuldsättningen, och ”bara lösa en mindre del av problemet”.

De som framförallt drabbas av den stora oklarhet som nu råder kring vad som kommer att hända är bostadskonsumenterna. Frågetecknen kring boendeekonomin har aldrig varit större, och givet att boendet oftast är vår största utgift, är det oroande att vi nu inte vet hur det kommer att bli framöver. 

Kan man vara säker på att det inte kommer att införas amorteringskrav i framtiden?
Nej, det kan man inte. Tvärt om, ger riksdagen och regeringen Finansinspektionen ett utökat mandat att införa amorteringskrav ändå kan de, enligt Finansinspektionens vikarierande generaldirektör Martin Noréus ”vara snabba på bollen eftersom frågan nu är färdigberedd”. Min bedömning är dock att vi åtminstone inte kommer att se ett nytt förslag under 2015.
Mäklarsamfundet fortsätter att bevaka frågan och återkommer så snart vi vet mer.

Josefine Uppling
Analys- och kommunikationschef, Mäklarsamfundet
_________________________________________________

Länkar:
Se Finansinspektionens pressträff här.

Läs Finansinspektionens pressmeddelande här.

Läs Mäklarsamfundets remissvar här.