Sökformulär

Sista ordet inte sagt om amorteringskravet

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


2015-10-29

På måndag den 2 november ska remissen i runda två avseende amorteringskravet vara Finansdepartementet till handa. Mäklarsamfundet har i vanlig ordning varit remissinstans, och i huvudsak har vår inställning inte ändrats – det vore att föredra om det gick att åstadkomma amortering på frivillig väg istället för via tvingande lagstiftning. Vi tycker också att det finns anledning att ifågasätta om regeringen i tillräcklig grad har säkerställt att förslaget att överlämna den närmare regleringen av amorteringskravet till Finansinspektionen är förenligt med grundlagen. 

För bara några veckor sedan skrev vi i nyhetsbrevet om amorteringskravet, då med fokus på vad det faktiskt skulle innebära för hushållen i kronor och ören ut ur plånboken varje månad, du hittar den artikeln/de uträkningarna här:
http://www.maklarsamfundet.se/sa-marks-amorteringskravet-i-planboken

Allt tydde alltså på att denna andra remissrunda mest var ”for show”, det fanns ingen anledning att tro att det fanns några kvarvarande hinder för att införa amorteringskravet i maj nästa år. Men igår blev det, via ett pressmeddelande från Kammarrätten i Jönköping, känt att så eventuellt inte var fallet.

Redan i första remissrundan, där Finansinspektionen själva var avsändare, ifrågasatte kammarrätten i Jönköping den juridiska bärkraften i hur förslaget skulle införas. De ville att man skulle se över om det verkligen var förenligt med våra grundlagar att överlåta regelskrivandet från staten till en myndighet så som Finansinspektionen. Detta särskilt när det gällde regler som påverkar enskilda individer, som ju amorteringskravet skulle göra.

Som bekant fick Kammarrätten i Jönköping rätt i sitt förbehåll, och avsändare till denna andra remissrunda är därför Finansdepartementet, som har för avsikt att ge Finansinspektionen mandat att ändå införa amorteringskravet. 

I Kammarrättens pressmeddelande skrivs följande:

”Amorteringskrav som riktar sig till enskilda hushåll bör regleras i lag. Frågan har direkt och påtaglig inverkan på enskildas ekonomi, och bör inte kunna vara föremål för regelförändringar på myndighetsnivå. För att det överhuvudtaget ska vara möjligt att ge en myndighet mandat att meddela föreskrifter måste det finna stöd för det i grundlagen.”

Regeringen med finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (Mp) i spetsen anser att det finns ett sådant stöd, men Kammarrätten framhåller att det inte får finnas några som helst tveksamheter kring att förslaget stämmer överens med grundlagen, och efterlyser därför en grundligare utredning än den som gjorts.Kammarrätten har senare fått stöd av flera andra remissinstanser, bland annat Mäklarsamfundet. 

Jonas Anderberg, chefsjurist på Mäklarsamfundet, vad är din kommentar till detta?
– Det framstår som anmärkningsvärt att regeringen, trots den kritik som framfördes mot Finansinspektionens förslag tidigare i år, inte har gått till botten med frågan om det nu framförda förslaget inte är grundlagsenligt.

Remissvaret ska alltså vara inne nu på måndag, vad kan vi förvänta oss efter det?
– Om det blir så att regeringen tvingas backa igen får vi utgå ifrån ett ganska snabbt besked kring just det. Men i annat fall fortsätter processen sannolikt med en beredning i lagrådet, vars uppgift är just att pröva lagförslagets enighet med övrig rådande lagstiftning. Skulle det sen bli så att regeringen tvingas ta tillbaka förslaget och tvingas omforma de tänkta föreskrifterna till lag, kommer allt att ta mycket längre tid.

I så fall har vi inte amorteringskrav på plats i maj nästa år?
– Nej, sannolikt inte.

To be continued, alltså…

Varmt välkomna med synpunkter och kommentarer kring vad som händer i branschen i stort och smått! Vad vill ni läsa om här i Nyhetsbrevet?

Josefine Uppling
Analys- och kommunikationschef
Mäklarsamfundet

__________________________________________________________________________________

Läs mer om Kammarrätten i Jönköpings kritik mot förslaget här:
http://www.kammarrattenijonkoping.domstol.se/Om-kammarratten/Nyheter-och...

Läs om utvecklingen i en artikel i Dagens Industri här:
http://www.di.se/artiklar/2015/10/26/kammarratten-nobbar-amorteringsfors...

Läs Henrik von Sydows (tidigare riksdagsledamot och ordförande i skatteutskottet(M), nu på banken Carnegie, analys av läget här:
http://www.di.se/artiklar/2015/10/26/amorteringskaoset-maktspel-i-staten/

Läs om Villaägarnas inställning till amorteringskravet:
http://www.villaagarna.se/Paverka/Villaagarnas-opinionsbildning/Remissyt...

SvD den 28 oktober:
http://www.svd.se/kammarratten-far-stod-politikerna-vill-slippa-ansvar/o...

Läs om Advokatsamfundets inställning till amorteringskravet, SvD den 28 oktober:
http://www.svd.se/advokatsamfundet-sager-nej-till-amorteringskrav/om/amo...

Mäklarsamfundets remissvar 29 oktober:
http://www.maklarsamfundet.se/sites/default/files/Bibliotek/pdf/fi_dep_p...