Sökformulär

Samarbeten med SKV och SCB

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


2016-03-23

Mäklarsamfundet har en rad branschsamarbeten igång, både med tunga myndigheter som andra aktörer i näringslivet. Syftet är att säkerställa att medlemmarna har den senaste informationen inom en rad affärskritiska områden, samt att ge tillbaka av den expertkunskap som finns i fastighetsmäklarbranschen. I veckan som gick hölls möten med både Skatteverket (SKV) och Statistiska Centralbyrån (SCB).

Den branschsamverkan som sker med Skatteverket sker utifrån de informations- och kunskapsbehov som finns i mäklarbranschen, syftet är att mäklarna ska veta att det alltid går att rådfråga Skatteverket och att branschen ska vara ständigt uppdaterad om det senaste på området. Mötet i förra veckan fokuserade på kostnadsfri utbildning i hur man fyller i en deklaration i samband med bostadsförsäljning. Deklarationshjälp är inget som ingår i mäklartjänsten, men många mäklare erbjuder tjänsten ändå.

SCB är ansvariga för Sveriges Konsumentprisindex (KPI) och Tjänsteprisindex (TPI). För att försäkra sig om rätt utgångspunkter besökte SCB Mäklarsamfundet i veckan som gick. Syftet med mötet var att SCB skulle få en förståelse för hur mäklartjänsten är utformad och vad den innehåller, samt hur konkurrenssituationen ser ut i landet och hur mäklartjänsten prissätts. Mäklarsamfundets medskick var att den variation som finns såväl avseende tjänstens innehåll som hur prismodellerna ser ut är mycket positivt ur ett konsumentperspektiv. Vi vet att bostadskonsumenterna uppskattar valfrihet och att det finns en mäklare för varje person, med ett upplägg och en expertkunskap som passar i varje försäljning eller köp.

Josefine Uppling
Analys- och kommunikationschef
Mäklarsamfundet