Sökformulär

Sagt betyder inte hört och hört betyder inte förstått

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


2015-10-01

Jag har fortsatt många frågor om fastighetsmäklarens ansvar vad gäller bostadens skick. Det står klart att gemene man ofta har en skev bild av ansvarsfördelningen för just bostadens skick och blir förvånade när de i efterhand inte ska vända sig mot mäklaren om något inte är som förväntat.

Här har alla mäklare ett ansvar att vara övertydliga och utnyttja alla tillfällen att förtydliga ansvarsfördelningen. Det tunga ansvaret att informera säljaren om sitt ansvar för lämnade uppgifter likväl köparens undersökningsplikt är många gånger svårt att kommunicera för öron som har fullt upp med att möblera och planera i tanken. Sagt betyder inte hört och hört betyder inte förstått. En utmaning med andra ord som så många andra delar i fastighetsmäklartjänsten. Att lyfta och diskutera dessa spörsmål med sin kollegor och bestämma hur man vill arbeta är ett gott steg på vägen. Vi har ju till viss del fått hjälp av lagstiftningen genom ansvaret att skriftligt informera köparen om det ansvar som denne har att undersöka bostaden innan köp. Skriftlig information även till säljaren är att föredra.

En fråga som absolut hör till denna problematik är – nyckelfrågan. Just nyckelfrågor är mycket vanliga både hos mig och hos våra jurister, kan vi konstatera. En mäklare som tar sig tid att hantera detta spar både omak och missämja mellan parterna och inte minst sin egen tid. Har det tydligt framgått hur många nycklar, och vilka nycklar som ingår så blir det sällan några mer diskussioner om detta vid tillträdet. Förutsatt att säljaren kan överlämna så många som köparen haft anledning att förvänta sig.

Detta nyhetsbrevs konsumentfrågor lyder som följer:

När har fastighetsmäklaren rätt att ta sin provision?

I normalfallet har fastighetsmäklaren rätt till provision så snart köpekontrakt eller överlåtelseavtal undertecknats och eventuella villkor för köpet har uppfyllts. Provisionen betalas när mäklaren ber att få den - muntligt eller skriftligt. Det är vanligt att fastighetsmäklaren lyfter sin provision ur köparens handpenning i och med att den betalas ut till säljaren.

Jag ska sälja min bostadsrätt.Vad har jag som säljare för ansvar och vad ska jag tänka på för att affären ska gå smidigt och lätt?

Som säljare har du ansvar för de uppgifter du lämnar till mäklaren och det är av största vikt att de är rätt och riktigt annars kan du komma att bli ersättningsskyldig. Din köpare ansvar att undersöka bostaden. Detta ansvar anses vara långtgående och köparen kan inte åberopa fel som hen kunnat upptäcka vid sin noggranna undersökning. Det betyder dock inte att du som säljare går fri från ansvar för fel och brister. Du kan bli ansvarig för vissa fel. Köparen har två år på sig att åberopa fel. Fel som hen inte kunnat upptäcka och fel som hen inte haft anledning att förvänta sig med tanke på den information som givits av dig och som förmedlats av mäklaren t ex i objektsbeskrivningen. Det är därför oerhört väsentligt att göra din köpare uppmärksam på allt som du anser vara brister eller fel. Vet du att något är fel är det klokt att tala om det. Det behöver inte alltid handla om rent fysiska fel i lägenheten. Det kan också bli betraktat som fel att inte informera om sådant som uppenbart kan påverka det framtida värdet på bostadsrätten. Ett fel som du som säljare kan bli ersättningsskyldig för. Tala gärna med din mäklare om det här. Se också till att plocka fram alla papper du har angående din bostad.

Lycka till!


Titti Öhrn

Kundombudsman