Sökformulär

Så påverkar räntesänkningen

<< Tillbaka till Bransch


2015-03-19

Räntesänkningar mellan Riksbankens ordinarie möten är ovanligt, men igår meddelade alltså Riksbankschef Stefan Ingves att så skulle ske. Den nya nivån blir -0,25 procent. Varför kommer sänkningen nu och vad innebär den för så väl börsen och företagen som för bostadsmarknaden och din privatekonomi?

Fokus för Riksbanken är fortsatt att stimulera inflationen, samt att se till att värdet på den svenska kronan är på en nivå som stimulerar företagen på den svenska börsen. Inflationsmålet är en historiskt viktig hållpunkt i svensk ekonomisk politik, och man kan se det som ett riktmärke att utgå ifrån både när det kommer till pris- och lönebildning. Precis som Riksbanken tidigare meddelat i samband med styrräntesänkningar underströks även denna gång att en orolig omvärld och fallande oljepriser också spelat in när beslutet tagits.

Förenklat, så påverkar detta den svenska ekonomin: När den svenska kronan försvagas gynnas de bolag på börsen som drar nytta av den kraftigt förstärka dollarn. I den kategorin hittar vi de större svenska verkstadsbolagen, och mycket riktigt fick de en skjuts upp på omkring 4 procent på börsen igår. Hur kommer det sig? Jo, när det är billigare att låna blir det mer lönsamt att investera, och låga räntor skapar också större utrymme för konsumtion. Investeringar och konsumtion leder dock till stigande priser.

Förenklat, så påverkar detta bostadsmarknaden: Räntan kommer att stiga långsammare än vad som tidigare förutspåtts. Att räntebanan skulle vända uppåt under andra halvan av 2016 är nu inte så troligt, räntan kommer förmodligen att ligga kvar på samma nivå som meddelades igår. I klarspråk innebär det att vi kan förvänta oss fortsatt historisk låg ränta under de kommande åren.

Riskerar inte bostadsmarknaden att ”räntedopas” och därmed bostadspriserna att stiga i skyn?
Jo, absolut. Stefan Ingves säger i en intervju i Dagens Industri att ”det är klart att det finns en sådan risk, och att det därför är angeläget att vidta åtgärder så att det inte blir ohanterligt på inte minst bolånemarknaden”. Vidare säger han att ”det finns en bred verktygslåda att använda för att hantera dessa frågor, det är dock andra än Riksbanken som ska fatta de besluten”.

Det går inte att tolka Ingves uttalande på något annat sätt än att han därmed bollar över till riksdagen, regeringen och Finansinspektionen som i sin tur kan använda sig av regleringar och skatteförändringar för att kyla bostadsmarknaden. Finansinspektionens nyligen annonserade amorteringskrav är ett sådant initiativ.

Givet de redan extremt nerpressade bolåneräntorna kan man dock inte förvänta sig sänkningar på sitt bolån på 0,15 procentenheter i linje med Riksbankens sänkning, men något lägre kan den bli.

Kombinationen att Finansinspektionens förslag på att amorteringskrav införs till hösten och besked om att räntan kommer att fortsätta vara låg under överskådlig tid kan absolut ge prisutvecklingen på bostadsmarknaden en skjuts under våren.

Förenklat, så påverkar detta din privatekonomi: Hur funkar det med minusränta för oss privatpersoner med sparpengar på banken – riskerar vi att få betala bankernas negativa inlåningsränta, i praktiken ”straffränta”, nu? Stefan Ingves menar att han inte tror det, men är tydlig med att det är upp till varje bank att bestämma hur de vill göra. Hittills har ingen svensk bank valt att införa någon kostnad för att härbärgera folks pengar.

När det kommer till månadskostnad för boende (även om amortering i praktiken är ett sparande) är det viktigare än någonsin att ta höjd i sina kalkyler. Med ett stort bostadslån kan amorteringskraven till att börja med göra att din budget blir tightare, och även om en räntehöjning nu verkar långt bort är det klokt att inte vara för sårbar den dag det ändå sker.

Hör gärna av dig med synpunkter och tips på vad Du vill läsa om i Nyhetsbrevet!

Josefine Uppling
Analys- och kommunikationschef
Mäklarsamfundet
______________________________________________________________________________

Lästips till dig som vill veta mer om den historiska minusräntan:

http://www.riksbank.se/presentationer/presskonferens_150318/
http://www.di.se/artiklar/2015/3/18/riksbanken-sanker-rantan-ytterligare/
http://www.dn.se/ekonomi/dyrare-utlandssemester-efter-minusrantan/