Sökformulär

Så går vi framåt tillsammans

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


8 juni 2017

I samband med Mäklarsamfundets årsmöte i Göteborg 1-2 juni anordnades en framtidsdebatt. Syftet var att bjuda in medlemmarna till en öppen diskussion om hur Mäklarsamfundet bör gå vidare från de gynnsamma förutsättningar och stärkta ekonomi som Hemnetaffären har inneburit. Hur kan medlemsnyttan stärkas? Vilka prioriteringar bör göras och vilka principer står på spel? Det var några av de frågor som framtidsdebatten skulle kretsa runt.

Debatten inleddes med att ordförande Anders Edmark redogjorde för de senaste årens strategiarbete och referensgruppsdiskussioner om hur avkastningen eller värdeökningen av Hemnetpengarna kan användas för att skapa största möjliga medlemsnytta. Efter presentationen släpptes ordet fritt bland de närvarande medlemmarna.

Det kom upp många intressanta förslag och kreativa idéer om hur den stärkta kassan kan användas för att skapa största möjliga medlemsnytta. Några konkreta idéer var att utveckla Mäklarsamfundets utbildningserbjudande och att sjösätta en kampanj för att stärka anseendet för fastighetsmäklarkåren.

Debatten fick också visionära inslag när medlemmar kom med inlägg om fastighetsmäklarens förutsättningar att ta bättre betalt trots eller med hjälp av digitaliseringen och om möjligheterna för branschen att enas om en ekonomisk grundtrygghet för anställda i branschen för att stärka anseendet och kunna attrahera och behålla talanger i konkurrens med andra branscher. Det påpekades också att de fastighetsmäklarföretag som finns representerade ute på lärosätena har ett stort ansvar i att sätta rätt förväntningar på arbetslivet hos studenterna och att vara goda förebilder. Sammantaget gav debatten viktig input till de fortsatta diskussionerna och idéarbetet.

Stort tack till alla medlemmar som lyssnade och bidrog med kloka tankar och inspel!

Mäklarsamfundet